noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Integrasjonen av TietoEVRY fortsetter som planlagt – skal konsolidere virksomheten og innleder forhandlinger

03 september 2020

Integrasjonen av TietoEVRY fortsetter som planlagt og selskapet skal som følge av dette konsolidere virksomheten. Selskapet annonserer i dag nye tiltak som følge av fusjonen, noe som skal bidra til en konkurransedyktig kostnadsstruktur. 

TietoEVRY sikter mot å være det ledende digitale tjeneste- og programvareselskapet i Norden. Selskapet fortsetter å styrke sin konkurransekraft gjennom å investere i ny teknologi, tjenester og kompetanse innen områder som skytjenester, design og dataanalyse.

Selskapet har i dag startet drøftinger med fagforeninger. De annonserte tiltakene vil påvirke om lag 550 stillinger globalt, herunder 160 i Sverige, 150 i Norge, 90 i Finland og 150 stillinger i andre land. Drøftingene vil bli gjennomført i henhold til den lovgivning og praksis som gjelder i hvert enkelt land, og prosessen forventes avsluttet innen utgangen av 2020.

«Integrasjonen av TietoEVRY har gått bra de siste månedene, og vi har med dette etablert et sterkt operativt fundament for fremtiden. Målsettingene med beslutningene som annonseres i dag er å sikre at vårt selskap styrker sin posisjon i et globalt og konkurranseutsatt marked. Det er alltid krevende å gjennomføre slike drøftinger, og vi skal gjøre alt vi kan for å støtte de berørte ansatte i denne prosessen. Parallelt med dette jobber vi for å opprettholde et godt forretningsmessig momentum i en periode med endringer og nødvendige tilpasninger som følge av COVID-pandemien», sier konsernsjef Kimmo Alkio i TietoEVRY.

For ytterligere informasjon:
Geir Remman, +47 9705 5017, geir.remman@tietoevry.com

TietoEVRY skaper digitale fortrinn for virksomheter og samfunn. Vi er et ledende selskap for digitale tjenester og programvare, med lokal tilstedeværelse og globale evner. Selskapets nordiske verdier og arv danner grunnlaget for vår suksess.

TietoEVRY har hovedkontor i Finland. Våre 24 000 medarbeidere er eksperter globalt. Selskapet betjener tusenvis av kunder i privat næringsliv og offentlig sektor i mer enn 90 land. TietoEVRYs årlige omsetning er på ca. 3 milliarder euro, og selskapets aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

 

 

 

 

 

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn