noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

SiO styrker digitaliseringen og inngår partnerskap med TietoEVRY

11 mai 2020

(Fornebu, 11. mai 2020) Studentsamskipnaden SiO er Norges eldste og største studentsamskipnad med 67 000 tilknyttede studenter på 28 læresteder. Nå skal SiO styrke den digitale satsingen og sentralt i dette arbeidet står en ny strategi for bruk av skyteknologi. Målet er at dette skal forenkle samhandlingen mellom studenter, læresteder og ansatte, og samtidig bidra større grad av innovasjon og fornyelse av virksomheten. 

SiO skal migrere fra dagens teknologiske plattform til moderne skyløsninger basert på Microsoft Azure med bruk av tjenester fra TietoEVRYs eget rammeverk som omfatter drift av servere, klienter, sikkerhet og applikasjoner - «Cloud Direct». Gjennom en ny avtale som gjelder for tre år skal TietoEvry forvalte og drifte hele hele SiOs teknologiske miljø. SiO får med dette tilgang til høyteknologisk kompetanse på skyteknologi. TietoEVRY har solide erfaringer med å migrere kunder fra tradisjonelle og proprietære driftsplattformer over i nye moderne skybaserte løsninger.

Avtalen har en økonomisk ramme på 36 millioner kroner over tre år med opsjon på ytterligere to år. Innkjøpssjef Charlotte Ødegaard i SiO forteller at TietoEVRY ble valgt fordi selskapet hadde den høyeste kvaliteten og den beste løsningen. «TietoEvry har gjennom forhandlingene vist en god forståelse for våre behov og krav, og på dette grunnlaget presentert en solid løsning», sier Ødegaard.

Evnen til å kunne gjøre en trygg og god overgang fra dagens driftsplattform til en moderne skyplattform basert på Microsoft Azure har vært viktig for SiO, forteller Direktør IKT og Forretningsutvikling Torkel Lappegård. «Vi har nå en grundig plan som gjør det mulig å sikre en trygg og god overgang til moderne skyløsninger. Vi får med dette en ny og skalerbar plattform som gir større grad av fleksibilitet slik at vi kan akselerere vårt digitaliseringsarbeid og gi et enda bedre tilbud til studentene», sier Torkel Lappegård.

Studentsamskipnaden SiO er Norges eldste og største studentsamskipnad og ble grunnlagt i 1939 ved Universitetet i Oslo. I dag omfatter SiO studenter ved en rekke studiesteder i de sentrale delene av Osloregionen. Foruten 600 ansatte har SiO nær 8600 studentboliger, 16 700 fastlegepasienter, 6 treningssentre, 11 barnehager og 40 spisesteder for studenter.

«Vi er glade for at SiO har valgt TietoEVRY som sin digitaliseringspartner. SiO er en tradisjonsrik og dynamisk virksomhet som jobber med høykompetanse i det norske samfunn. Sammen med Microsoft og bruk av vårt skybaserte leveransekonsept, CloudDirect, skal vi sikre at SiO får en moderne og fremtidsrettet plattform», sier Managing Partner Christian Pedersen i TietoEVRY Norge.

Kontaktpersoner:

Direktør IKT og Forretningsutvikling, SiO, Torkel Lappegard: +47 91 65 34 12 

Innkjøpssjef SiO, Charlotte Ødegaard: +47 91 81 41 57

Regiondirektør TietoEVRY Region East, Karl Olav Nordengen på telefon +47 97 07 13 26.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn