noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Integrasjonen av TietoEVRY går som planlagt – igangsetter planlagte tiltak for å styrke effektiviteten og innleder drøfting med fagforeninger

16 april 2020

16. april 2020

TietoEVRY tar nå neste steg i integrasjonen og arbeidet med å bygge Nordens ledende digitale tjeneste- og programvareselskap. Selskapet har etablert én organisasjon med et klart fokus om å drive innovasjon og skape løsninger som gir digitale fortrinn for kunder, samt ivareta enhetlige leveranser på tvers av hele selskapet. Et ledd i dette arbeidet er å gjennomføre nødvendige tilpasninger for å sikre effektivitet og en konkurransedyktig kostnadsstruktur for fremtiden.

Et ledd i arbeidet med å optimalisere funksjoner og roller gjennomfører selskapet drøftinger med relevante fagforeninger. Det anslås at tiltakene vil påvirke opptil 570 stillinger globalt, hvorav 160 i Norge, 260 i Sverige, 80 i Finland og 70 i andre land.

Drøftingene vil bli gjennomført i henhold til den lovgivning og praksis som gjelder i det enkelte land og forventes å være avsluttet innen utgangen av andre kvartal 2020.

"Vi er nå ett integrert TietoEVRY og har som et ledd i dette etablert en enhetlig organisasjon og ledelse. På bakgrunn av dette tar vi nå neste skritt for å fullføre integrasjonen og sikre vår konkurranseevne i markedet. Disse tiltakene er krevende på grunn av den innvirkning de har på medarbeidere, men samtidig nødvendige gitt den globale konkurransen som vår industri står ovenfor. Vi vil derfor gjøre vårt beste for å støtte våre medarbeidere og sikre en sunn forretningsmessig drift i løpet av denne perioden med endringer og korona-pandemi, sier konsernsjef Kimmo Alkio i TietoEVRY.

Kontaktperson for presse:

Geir Remman, +47 9705 5017, geir.remman@tietoevry.com

TietoEVRY skaper digitale fortrinn for virksomheter og samfunn. Vi er et ledende selskap for digitale tjenester og programvare, med lokal tilstedeværelse og globale evner. Selskapets nordiske verdier og arv danner grunnlaget for vår suksess.

TietoEVRY har hovedkontor i Finland. Våre 24 000 medarbeidere er eksperter globalt. Selskapet betjener tusenvis av kunder i privat næringsliv og offentlig sektor i mer enn 90 land. TietoEVRYs årlige omsetning er på ca. 3 milliarder euro, og selskapets aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

 

 

 

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn