noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRYs integrerte årsrapport for 2019 publisert: Treårig bærekraftsplan viser gode resultater

04 mars 2020

TietoEVRYs årsrapport for 2019 er publisert. Rapporten, som inneholder styrets årsberetning, årsregnskap og erklæring om eierstyring og selskapsledelse, finnes tilgjengelig på tietoevry.com. Beretningen skisserer også høydepunkt i den treårige bærekraftplanen og mål som er rapportert i samsvar med kjernekravene i GRI-standarden. Karbonutslippene er mer enn halvert og flere kunder kutter utslipp ved å bruke digitale transaksjonstjenester.

Tietos bærekraftsrapport for 2019 er integrert i årsrapporten til TietoEVRY. Rapporten beskriver Tietos bærekraftsprestasjoner i året som gikk, målt mot konsernets treårige plan «Bærekraft 2020», som ble iverksatt i 2016. Rapporten oppsummerer resultatene av denne planen, samt de langsiktige bærekraftsmålene.

De langsiktige målene handler om å minimere miljøpåvirkning, samt skape verdi for interessenter ved å være et etisk foregangsselskap.

Et viktig fremskritt for selskapet innen bærekraftsområdet er den totale reduksjonen av selskapets karbonutslipp. Som følge av kutt i indirekte energiforbruk, er utslippene redusert med 53 prosent i årene mellom 2017 og 2019. Det er over målet om en halvering av utslippet. I løpet av året forbedret Tieto også det såkalte CO2-håndavtrykket – det vil si handlinger med positiv innvirkning på miljøet. Gjennom å anvende selskapets digitale transaksjonstjenester, reduserte kundene sine CO2-utslipp og sparte verden for opptil 78 kton, mot 76 kton i 2018.

Utover dette fortsatte selskapet å ta i bruk ny teknologi og utvikle løsninger for å forbedre hverdagen til innbyggerne. Økt trafikksikkerhet ved hjelp av kunstig intelligens og tingenes internett, samt raskere diagnostikk av hjernesykdommer ved hjelp av data og avansert teknologi er eksempler på slike initiativ.

– I TietoEVRY ønsker vi å være aktive bidragsytere i samfunnsspørsmål, og mener klimautfordringen er alles ansvar. For oss innebærer det at vi aktivt fremmer etisk bruk av teknologi, samtidig som vi minimerer miljøavtrykket. Sammen med vårt nettverk av partnere og kunder, utvikler vi løsninger som har positiv innvirkning på samfunnet, som skaper nye måter å kompensere for utslipp på og som fremmer bærekraftige nye virksomheter. Vi høster viktig lærdom fra de fremskrittene som er gjort i løpet av de tre årene vi har arbeidet med bærekraftsplanen, når vi nå skal skape en ny strategi for bærekraft for TietoEVRY, sier Kia Haring, leder for global kommunikasjon og bærekraft hos TietoEVRY.

Hele årsrapporten for 2019 finner du på https://ar2019.tietoevry.com/en/

Kontaktperson for presse:

Kia Haring, Head of Communications and Sustainability, tel. +358 40 765 3700, kia.haring (at) tietoevry.com

TietoEVRY skaper digitale fortrinn for virksomheter og samfunn. Vi er et ledende selskap for digitale tjenester og programvare, med lokal tilstedeværelse og globale evner. Selskapets nordiske verdier og arv danner grunnlaget for vår suksess.

TietoEVRY har hovedkontor i Finland. Våre 24 000 medarbeidere er eksperter globalt. Selskapet betjener tusenvis av kunder i privat næringsliv og offentlig sektor i mer enn 90 land. TietoEVRYs årlige omsetning er på ca. 3 milliarder euro, og selskapets aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn