noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRY inngår langsiktig avtale med ni sparebanker

17 februar 2020

Oslo, 17. februar 2020 - TietoEVRY har inngått en omfattende avtale med ni norske sparebanker om leveranse av komplett portefølje av bankløsninger. Avtalen strekker seg over en periode på seks år og har en samlet verdi på cirka MNOK 600.

Oslo, 17. mars 2020 - TietoEVRY har inngått en omfattende avtale med ni norske sparebanker om leveranse av komplett portefølje av bankløsninger. Avtalen strekker seg over en periode på seks år og har en samlet verdi på cirka MNOK 600.

De Samarbeidende Sparebankene (DSS) består av ni sparebanker med en felles samarbeidsavtale. Bankene i samarbeidet er Etne Sparebank, Flekkefjord Sparebank, Haugesund Sparebank, Lillesands Sparebank, Luster Sparebank, Skudenes & Aakra Sparebank, Spareskillingsbanken, Søgne og Greipstad Sparebank og Voss Sparebank.

Avtalen bygger videre på en tidligere avtale om leveranse av en komplett løsningsportefølje, inkludert kjernebank- og betalingsløsninger.

– Samarbeidet vi har hatt med EVRY gjennom mange år har bidratt til å styrke bankenes verdiskaping og konkurranseevne, samtidig som sparebankene har fått tilgang til innovative og fremtidsrettede løsninger. Dette har gitt bedre kundeopplevelser og en enklere arbeidshverdag for de ansatte. Det strategiske samarbeidet som nå videreføres gjennom en ny avtale med TietoEVRY gir oss effektivitet og forutsigbarhet i leveranser, slik at bankene kan fokusere på sine kjerneoppgaver og videreutvikle sine posisjoner som konkurransedyktige lokalbanker, sier styreleder i DSS AS adm. banksjef Bente Haraldson Syre. 

TietoEVRY skal støtte sparebankenes forretning gjennom moderne og kostnadseffektive løsninger gjennom standardiserte bankløsninger som ivaretar regulatoriske krav. Samtidig skal bankløsningen møte bankkundenes høye forventninger til personlige og intuitive digitale opplevelser gjennom utstrakt bruk av automatisering og selvbetjening. TietoEVRY skal også blant annet levere nye mobilbetalingsløsninger som GooglePay, FitBit og Garmin.

Martin Kverne 49270 LR.jpg

Martin Kverne, Sales Director Financial Services

– Et viktig element for DSS er å kunne gi kundene gode opplevelser, samt tilby brukervennlige banktjenester som gjør at bankene kan fokusere på kundene og sette sitt særpreg i sitt lokale marked. Den nye avtalen vi har inngått vil bidra til å møte disse forventninger. Vi ser på den fornyede tilliten som et bevis på at vi står for gode leveranser over lengre tid og som støtter bankene med å innfri sine mål om effektivisering og vekst, sier Martin Kverne, Sales Director Financial Services fra TietoEVRY.

Om avtalen

Den nye avtalen gjelder med virkning fra 01.01.20 og løper til 31.12. 2025. Total kontraktsverdi for de seks årene er cirka NOK 600 millioner. TietoEVRY er også bankenes samarbeidspartner innenfor open banking og korttjenester.

Kontaktpersoner:
Viola Hellström VP Communications and Marketing Financial Services, TietoEVRY, tlf: +46 73 708 1727

Bente Haraldson Syre, Administrerende banksjef, Haugesund Sparebank, telefon +47 907 65 432

Kurth Andree Stensletten, Daglig leder DSS AS, telefon +47 909 24 939

Om DSS
De Samarbeidende Sparebankene (DSS) ble opprettet i 2008. Formålet med samarbeidet er å utnytte potensialet gjennom felles innkjøp og standardisering. Hensikten er å styrke de lokale sparebankenes konkurranseevne gjennom økt og formalisert samarbeid. DSS AS består av ni selvstendige sparebanker fra Sør- og Vestlandet. Etne Sparebank, Flekkefjord Sparebank, Haugesund Sparebank, Lillesands Sparebank, Luster Sparebank, Skudenes & Aakra Sparebank, Spareskillingsbanken, Søgne og Greipstad Sparebank og Voss Sparebank.

 Om TietoEVRY
TietoEVRY skaper digitale fortrinn for virksomheter og samfunn. Vi er et ledende foretak innen digitale tjenester og programvare, med lokal tilstedeværelse og global kapasitet. Vår fremgang har sitt utspring i våre nordiske verdier. TietoEVRYs hovedkontor ligger i Finland. Våre 24 000 eksperter verden over betjener tusenvis av kunder i privat og offentlig sektor i nær 90 land. Den årlige omsetningen beløper seg til cirka 3 milliarder EUR. TietoEVRY er notert på NASDAQ i Helsingfors og Stockholm, samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn