noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Sterkt fjerde kvartal - integrasjonen av TietoEVRY går i henhold til plan

14 februar 2020

(Fornebu 14. februar 2020) I desember 2019 ble sammenslåingen av Tieto og EVRY formelt ferdigstilt for å etablere det ledende digitale programvare- og IT-tjenesteselskapet i Norden. I dag presenterer TietoEVRY kvartalsrapporten for fjerde kvartal 2019. Begge selskap leverte sterk vekst og solid underliggende margin for 2019, spesielt i fjerde kvartal.

– Jeg er stolt av de gode resultatene som TietoEVRY leverte i fjerde kvartal. Det var et kvartal som satte punktum for et år med flere store endringer. Den største var sammenslåingen mellom EVRY og Tieto, som ble sluttført 5. desember 2019. Sammenslåingen gir fantastiske fordeler for våre kunder. Integrasjonen av selskapene fortsetter som planlagt, sier Kimmo Alkio, konsernsjef i TietoEVRY.

For Tieto økte omsetningen i lokal valuta med 2 prosent i fjerde kvartal 2019. Tietos justerte driftsresultatet forbedret seg sammenlignet med året før og endte på over 13 prosent. Forretningsområdet Hybrid Infra var spesielt sterkt, støttet av økning i salget av skytjenester.

– Tietos resultat økte i løpet av andre halvår med et spesielt sterkt fjerde kvartal. Tietos strategiske og operative fornyelse, som ble annonsert i andre kvartal 2019, er gjennomført i henhold til plan og bidro til et sterkt resultat for konsernnivå, spesielt innen forretningsområdet Hybrid Infra. Vi er også godt fornøyd med økt vekst i forretningsområdet Industry Software, sier Kimmo Alkio.

EVRYs organiske vekst økte med 4 prosent i fjerde kvartal, med sterk utvikling i Norge, spesielt innen digital rådgivning. EVRYs justerte driftsresultatet endte på over 13 prosent. Den fortsatte transformasjonen av EVRYs konsulentvirksomhet i Sverige har gitt resultater og marginen fortsatte å forbedre seg.  EVRYs forretningsområde finansielle tjenester har vunnet en rekke nye kontrakter i kvartalet og rapporterte vekst.

– EVRY leverte et sterkt resultat med vekst innen sine strategiske områder. I løpet av året gjennomførte EVRY en rekke strategiske initiativ for å sikre lønnsom organisk vekst, og jeg er glad for at dette arbeidet har gitt gode resultater. Året avsluttet med en sterk ordrereserve, spesielt innen Financial Services, sier Kimmo Alkio.

Integrasjonen av de to selskapene fortsetter og bygger på selskapenes felles verdier som fremmer åpenhet, transparens, mangfold og kontinuerlig læring. For kort tid siden annonserte TietoEVRY sitt strategiske partnerskap med Microsoft for skytjenester. Selskapet skal blant annet utdanne 3.000 Azure-eksperter og vil forsterke nordiske virksomheters og offentlig sektors mulighet til å utnytte skytjenester i sin digitale endring.

– TietoEVRY Norge har avsluttet 2019 med et sterkt fjerde kvartal hvor fokus har vært å sikre høy kvalitet i pågående kundeprosjekter, samtidig som vi har arbeidet med integrasjonen av de to selskapene. Det strategiske partnerskapet med Microsoft vil ytterligere øke vår kapasitet på leveranser innen digital fornying.  Sammen er vi nå godt posisjonert for å skape digitale fortrinn for våre kunder, og gjennom dette være en attraktiv arbeidsgiver hvor innovasjon og fornyelse står høyt på agendaen, sier Christian Pedersen som er Managing Partner og leder for TietoEVRY Norge.

For mer informasjon:

Geir Remman, mediekontakt TietoEVRY Norge,  tlf +47 970 55 017 eller epost: geir.remman@evry.com

TietoEVRY skaper digitale fortrinn for virksomheter og samfunn. Vi er et ledende foretak innen digitale tjenester og programvare, med lokal tilstedeværelse og global kapasitet. Vår fremgang har sitt utspring i våre nordiske verdier.

TietoEVRYs hovedkontor ligger i Finland. Våre 24 000 eksperter verden over betjener tusenvis av kunder i privat og offentlig sektor i nær 90 land. Den årlige omsetningen beløper seg til cirka 3 milliarder EUR. TietoEVRY er notert på NASDAQ i Helsingfors og Stockholm, samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn