noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietos Public 360° bistår med digitalisering i kommunal sektor

23 juli 2019

Kommunesammenslåingen fører til digitale kvantesprang i offentlig sektor. Digital saksbehandling, arkiv og dokumenthåndtering fra Tietos Public 360° reduserer ressursbruken i kommunene. Nå tar flere nye kommuner det skybaserte systemet i bruk.

– I Public 360° fant vi et system som støtter IKT ORKidé kommunenes strategi for Digital transformasjon. Skiftet til Public 360° er det største systemskiftet de 10 medlemskommunene har gjennomført etter at ny digital strategi ble vedtatt. Det er 1200 ansatte på Nordmøre som nå får et nytt arbeidsverktøy, og vi er trygge på at det vil bidra til økt effektivitet og kvalitet i saksbehandling for alle interessenter og brukere, sier prosjektleder for innføringen av Public 360°, Kathrine Tømmervåg.

Public 360° er en komplett plattform for saksbehandling, arkiv og dokumenthåndtering. Systemet kombinerer smart funksjonalitet for samarbeid, relasjonshåndtering og virksomhetsstyring, noe som gir en løsning som fjerner tidstyver og legger grunnlaget for effektive innbyggertjenester.


De siste månedene har både Tromsø, Orkland, Nordre Follo, IKT ORKidé, ROR IKT, Asker kommune og Det Digitale Vestre-Agder (DDV) valgt Tietos Public 360° som sitt kjernesystem for saksbehandling. Skytjeneste har vært viktig for alle disse kommunene, og for de interkommunale IKT-samarbeidene IKT ORKidé*, ROR IKT* og DDV* betyr det at de enklere kan levere Public 360° og eByggesak 360° for sine totalt 24 kommuner.

Mer tid til viktige oppgaver

Public 360° øker effektiviteten ved hjelp av automatiserte prosesser og enklere samarbeid. Gevinsten er mer tid til viktige oppgaver.

– Med Public 360° kan vi kan gjøre jobben raskere og mer effektivt. Det gir oss mer tid til de viktige arbeidsoppgavene, sier prosjektleder i Seksjon for IT hos Tromsø kommune.

I tillegg er Public 360° et fleksibelt system bygget på en moderne arkitektur. Kundene har tidligere benyttet lokalt installerte løsninger, men en skytjeneste gjør at Tieto står ansvarlig for drift og vedlikehold. Det frigjør ytterligere kapasitet hos kunden.


– Kundene vil alltid ha siste oppdaterte versjon av programvaren og trenger dermed ikke å tenke på et oppgraderingsløp for nye versjoner. Feilrettelser kommer løpende. Aller helst skal de komme før brukerne har oppdaget dem, sier Daniel Thafvelin, Kunde- og salgsdirektør 360° i Tieto Norge.

På brukernes premisser

I utformingen av Public 360° har det vært viktig for Tieto å se løsningene fra brukernes perspektiv. Fokus har vært å utvikle brukervennlige og fleksible løsninger som gjør brukerne i stand til å gjøre jobben sin mest mulig effektivt. I versjon 5 av Public 360° er brukergrensesnittet modernisert og forbedret ytterligere. For Nordre Follo kommune var brukerperspektivet avgjørende.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Daniel Thafvelin, Tieto Norge, Head of Customer Success & 360° Sales Norge, epost: daniel.thafvelin@tieto.com

Om Tieto

Tieto er Nordens ledende leverandør av programvare og tjenester. Vårt fokus er å lage brukervennlige løsninger som støtter brukerne og gjør de i stand til å gjøre jobben sin mest mulig effektivt, samtidig som vi bidrar til at virksomhetene blir godt rustet for å digitalisere og hente ut gevinster. Vi i Tieto er stolte av vårt bidrag til digitaliseringen av offentlige tjenester som kommer innbyggerne til gode. Vår misjon er både enkel og ambisiøs: Vi vil bygge et smartere samfunn.

*IKT ORKidé består av kommunene: Averøy, Aure, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll


*ROR IKT består av kommunene: Aukra, Vestnes, Midsund, Rauma og Molde.


* DDV består av kommunene: Flekkefjord, Farsund, Kvinesdal, Hægebostad, Mandal, Lindesnes, Marnardal, Audnedal og Åseral.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn