noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto Q3: Tieto melder rekordsterkt tredje kvartal – fusjonsplanleggingen for TietoEVRY fortsetter

24 oktober 2019

Tieto rapporterer i dag et rekordsterkt tredje kvartal med et justert driftsresultat på 50 millioner euro med en margin på 13 prosent. Samtlige forretningsområder bidrar til det sterke resultatet. Selskapets investeringsområder øker, som for eksempel skytjenester med en vekst på 23 prosent. Tieto i Norge leverer 12 prosent vekst drevet fram av økende bruk av konsulenttjenester innen digital transformasjon. I løpet av vårt tredje kvartal fortsetter planleggingen av sammenslåingen mellom Tieto og EVRY. Neste steg i prosessen er beslutningen fra konkurransemyndighetene om en godkjenning av transaksjonen.  

Tietos globale omsetning i lokal valuta økte med fem prosent i tredje kvartal 2019. Det justerte driftsresultat for konsernet ble 50.1 (43.0) millioner euro med en margin på 13.2 (11.7) prosent for kvartalet.

- Vår strategiske fornyelse fortsatte med vekt på datadrevne tjenester, forenklet drift og effektivisering. Etter gjennomføringen av vår betydelige organisasjonsendring i begynnelsen av året, var den operasjonelle gjennomføringen på et sunt nivå i tredje kvartal. Vårt globale Tieto-samfunn har raskt tilpasset seg den pågående strategiske og operasjonelle endringen, noe som er viktig med tanke på den raske å utviklingen i vår bransje.

I løpet av kvartalet fikk vi igjen betydelig anerkjennelse fra industrien med flere utmerkelser. Innovasjonsagendaen vår har blitt godt mottatt i markedet. For tredje år på rad ble Tieto anerkjent som en topp 25 global leverandør av finansiell teknologi av IDC FinTech. I tillegg ble Tieto nok en gang rangert blant de tre beste selskapene i teknologisektoren i Equileaps Global Gender Equality Ranking 2019, sier Kimmo Alkio, konsernsjef i Tieto.

I Norge er det spesielt tjenester innen digital transformasjon, løsninger til olje- og gassektoren og betalingstjenester som bidrar til en vekst på 12 prosent i tredje kvartal.

- Tietos tredje kvartal viser sterk vekst etter at vi implementerte ny driftsmodell i andre kvartal. Vi har også hatt fokus på å utnytte vår kompetanse innen digital transformasjon og gleder oss over at markedet benytter denne kompetansen i sine digitaliseringsprosjekter. Jeg gleder meg også over resultatene fra vår programvareenhet. Her er det spesielt olje- og gassløsninger, samt løsninger for financial services vi ser vekst, sier Thomas Nordås, Managing Partner i Tieto Norge.

Prosessen med å slå sammen EVRY og Tieto går videre etter at selskapene fikk godkjenning fra aksjonærene 2. og 3. september. Nå gjenstår den juridiske prosessen med å få konkurransemyndighetenes godkjenning av sammenslåingen. På tampen av kvartalet ble den nye lederguppen (Group Leadership) annonsert. Ledere fra begge selskap vil gå inn i posisjonene når sammenslåingen er godkjent. Det planlegges for at sammenslåingen vil være et faktum i løpet av fjerde kvartal, eller senest første kvartal i 2020.

Les hele kvartalsrapporten for Q3 2019 på http://www.tieto.com/investors

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Thomas Nordås, Managing Partner, Tieto Norway, Tel: +47 920 33 485, thomas.nordas@tieto.com

Hans Jacob Moe, Communications Lead, Tieto Norway, Tel: +47 95221578, hansjacob.moe@tieto.com

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn