noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Fortsatt vekst og sterk EBITA-margin i tråd med strategien

31 oktober 2019

(Fornebu, 31. oktober 2019) EVRY rapporterer driftsinntekter for tredje kvartal 2019 på 3 092 millioner kroner, sammenlignet med 3 005 millioner kroner i tredje kvartal 2018. Justert for valutapåvirkning og oppkjøp, var veksten innen konsulent- og applikasjonstjenester sterk, med henholdsvis 5,5 % og 9,2 %. Konsernet rapporterte en organisk vekst på 2,5 % i tredje kvartal.

Driftsinntektene for de første ni månedene av 2019 var på 9 599 millioner kroner, en økning fra 9 499 millioner sammenlignet med samme periode i fjor.

Rapportert EBITA* i tredje kvartal 2019 var på 422 millioner kroner, sammenlignet med 413 millioner kroner i tredje kvartal 2018. EBITA*-marginen endte på 13,7 %, som er i linje med samme kvartal i fjor. Rapportert EBITA i de første ni månedene av 2019 var på 1 108 millioner kroner, sammenlignet med 1 107 millioner kroner i de første ni månedene av 2018. EBITA-marginen endte på 11,5 % i de første ni månedene av 2019, sammenlignet med 11,7 % de første ni månedene av 2018.

EVRY hadde en ordrereserve på 16,7 milliarder kroner i slutten av september.

TietoEVRY-fusjonen, som skal etablere et ledende nordisk selskap for digitale tjenester, er i rute
Integrasjonsplanleggingen for fusjonen mellom Tieto og EVRY går etter planen. Fusjonen avventer godkjennelse fra de respektive konkurransemyndighetene. Integrasjonsplanleggingen fokuserer på kulturell integrering, operativ beredskap og synergiimplementering. Nylig ble det annonsert ny konsernledelse for TietoEVRY. Disse utnevnelsene vil tre i kraft når fusjonen er gjennomført, noe som ventes å finne sted fjerde kvartal 2019, eller senest første kvartal 2020.

Attraktiv merkevare som arbeidsgiver i et konkurranseutsatt marked
I den intensive kampen om talenter innen IT og teknologi har EVRY fortsatt en solid posisjon som arbeidsgiver. EVRY startet 2019 med en utfordrende ambisjon om å rekruttere minst 1 000 ansatte før årsskiftet. I slutten av september hadde totalt 917 nye mennesker sluttet seg til EVRY i Norden. 180 av de sist ansatte er nyutdannede i Norge og Sverige. EVRY skiller seg ut med en sterk merkevare som arbeidsgiver og fortsetter å være rangert som et svært attraktivt sted å jobbe, både blant nyutdannede og mer erfarne IT-fagfolk. EVRY er også Norges største arbeidsgiver for kvinner i teknologibransjen med over 1 000 kvinnelige IT-eksperter. EVRY er nå nummer åtte på EYs «She Index» blant norske selskaper generelt – og fremstår som det mest kjønnsbalanserte IT-selskapet i Norge. 

Konsernsjef Per Hove kommenterer:

«Jeg er glad for å kunne meddele at EVRY er på god vei mot målet om å bli det ledende teknologi- og konsulentselskapet i Norden. Vi ser at de strategiske valgene våre nå fører til solid vekst og positiv påvirkning, også i Sverige. Jeg er veldig stolt over å se hvor sterk EVRYs merkevare som arbeidsgiver og merverdien vår har blitt – og særlig over anerkjennelsen vi får for innsatsen vår for å bli et mer kjønnsbalansert selskap.

Integrasjonsplanleggingen for TietoEVRY-fusjonen er også i rute, og har blitt godt mottatt både av kunder og ansatte. Den annonserte konsernstrukturen og ledergruppen utgjør en viktig del av TietoEVRYs integrasjonsprogram, og jeg tror at vi har landet på et sterkt lederteam som er godt rustet til å ta oss inn i fremtiden som ett selskap.»

Hovedpunkter:

 • Samlet omsetning på 3 092 millioner kroner i tredje kvartal 2019 (3 005 millioner kroner i tredje kvartal 2018)
 • Samlet omsetning på 9 599 millioner kroner hittil i år 2019 (9 499 millioner hittil i år 2018)
 • Organisk vekst** på 2,5 % i tredje kvartal 2019 (4,0 % i tredje kvartal 2018)
 • Organisk vekst** på 0,9 % hittil i år 2019 (tilsvarende 3,9 % i 2018)
 • EBITA* i tredje kvartal 2019 på 422 millioner (413 millioner i tredje kvartal 2018), som representerer en EBITA-margin på 13,7 % i tredje kvartal 2019 (13,7 % i tredje kvartal 2018).
 • EBITA* hittil i år 2019 på 1 108 millioner kroner (tilsvarende1 107 millioner kroner i 2018), som representer en EBITA-margin på 11,5 % hittil i år 2019 (tilsvarende 11,7 % i 2018)
 • EPS* i tredje kvartal 2019 på 0,67 kroner (0,79 kroner i tredje kvartal 2018)
 • EPS* hittil i år 2019 var 1,73 kroner (tilsvarende 1,87 kroner i 2018)
 • Ordrereserven var på 16,7 milliarder kroner per 30. september 2019
 • Kontantkonvertering de siste tolv måneder (LTM) per 30. september 2019 var på 90,5 %, opp fra 82,8 % i tredje kvartal i 2018

*) Før andre inntekter og utgifter

**) Organisk vekst er definert som inntekter justert for effekter fra oppkjøp, salg og valutaeffekter.

Kvartalsrapporten og presentasjonsmateriale kan lastes ned på: www.evry.com/investor  

EVRY ASA vil legge fram sine resultater for tredje kvartal 2019 i dag, 31. oktober 2019. Presentasjonen vil skje i EVRYs hovedkontorer på Fornebu (Snarøyveien 30, 1360 Fornebu) kl. 08.00 CET.

Kobling til direktestrømming og avspilling av presentasjonen: https://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=98161675
 

For å delta i spørsmål og svar-økten etter presentasjonen må du ringe inn per telefon.

Telekonferansenumre:

 • Norge +47 2100 2610
 • Sverige +46 (0) 8 5033 6574
 • Storbritannia +44 (0) 330 336 9105
 • USA +1 323 794 2551
 • Finland +358 (0) 9 7479 0361

Konferansekode: 5365687

For ytterligere informasjon, kontakt: 

 • Kjell Arne Hansen, Head of Group Treasury

Tlf: (+ 47) 95040372

E-post: kjell.hansen@evry.com   

 • Unni Strømstad, EVP Communications and Marketing 

Tlf: (+ 47) 97753453

E-post: unni.stromstad@evry.com

Om EVRY

EVRY er et ledende nordisk teknologi- og konsulentselskap. Sammen med våre kunder og et økosystem av de beste globale ekspertene innen digitalisering former vi fremtiden i dag ved å ta i bruk nye teknologier for å skape bedre brukeropplevelser og bedre ytelser fra mennesker, prosesser og systemer.

Vi har nær kontakt med kundene og står for en nordisk tankegang hva angår ansvar, kvalitet og sikkerhet.

Den nordiske tilhørigheten hjelper oss å drive virksomhet i over 18 land. EVRY er notert på Oslo Børs under navnet EVRY. Våre 9 000 ansatte brenner for å skape digitale fordeler og forme fremtiden – i dag.

EVRY rapporterte en omsetning på 12,9 milliarder kroner i 2018, og selskapets hovedkontor ligger på Fornebu rett utenfor Oslo.

Denne informasjonen er underlagt fremleggelse etter den norske aksjeloven § 5–12.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn