noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

EVRY har besluttet å selge enheten for sak- og arkivtjenester for offentlig sektor

25 oktober 2019

Konkurransetilsynet i Norge har identifisert sak- og arkivsystemer for offentlig sektor i Norge som et delmarked hvor fusjonen mellom Tieto og EVRY kan ha negative virkninger på konkurransen.

EVRY og Tieto har på denne bakgrunn besluttet å komme Konkurransetilsynet i møte og tilbudt å selge EVRYs virksomhet innenfor dette segmentet som et avhjelpende tiltak. Et salg av denne virksomheten vil sikre at konkurransen innenfor segmentet sak- og arkivsystemer forblir uendret etter gjennomføring av fusjonen mellom Tieto og EVRY.

Som følge av denne beslutningen er det iverksatt en prosess for å finne nye eiere til enheten sak og arkiv offentlig sektor. Denne enheten omfatter om lag 100 ansatte, og har en forventet omsetning på om lag 150 millioner i 2019. Enheten har i flere år vist en meget tilfredsstillende lønnsomhet, og har en attraktiv posisjon i markedet for sak- og arkivtjenester. 

«Denne enheten har vist en god utvikling de siste årene med vekst i både omsetning og resultat. Vi er opptatt av å finne en langsiktig løsning med eiere som vil utvikle virksomheten videre til det beste for både ansatte og kunder. I tråd med de føringene som er gitt fra Konkurransemyndighetene er EVRY nå i dialog med en rekke interessenter med sikte på salg av virksomheten. Vi jobber for å finne en snarlig løsning slik at fusjonen mellom Tieto og EVRY kan fullføres i 4. kvartal 2019 eller senest i løpet av 1. kvartal 2020», sier konsernsjef Per Hove i EVRY.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn