noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Lyse forlenger strategisk IT-samarbeid med Tieto

21 mai 2019

Tieto har fått fornyet tillit som strategisk leverandør av IT-løsninger til det norske industrikonsernet Lyse. Tieto skal fortsette å støtte Lyse med innovasjon, konkurranseevne og kundeopplevelser.  

Tieto og Lyse har utviklet et godt samarbeid siden selskapene begynte å jobbe sammen i 2016. Den opprinnelige treårskontrakten inkluderte en opsjon på to års forlengelse. Lyse har nå valgt å benytte seg av denne, og samtidig lagt til en ytterligere toårs opsjon. 

Tieto skal hjelpe Lyse med å få nye produkter og tjenester raskere ut i markedet, og dermed styrke Lyses evne å utvikle innovative løsninger. 

– Vi gleder oss til å fortsette arbeidet med neste generasjons IT-tjenester i samarbeid med Tieto. Tieto har vært en dedikert strategisk partner siden 2016 og har vist god forståelse for våre forretningsmessige og teknologiske behov, sier Geir Arve Vika, IT-direktør i Lyse. 

Tieto skal levere datadrevne tjenester, skyløsninger, infrastruktur og datasentertjenester til Lyse, samt IT-støtte til 1200 ansatte og konsulenter i konsernet. Kontrakten inkluderer lokal IT-support og operasjonell støtte til Lyses systemer. Samtidig er Tieto i front med å hjelpe Lyse å oppnå sin fremtidige Cloud First IT-strategi, der datadrevet forretnings- og informasjonsanalyse er viktige suksesskriterier.  

– Vi er svært glade for at Lyse gir oss fornyet tillit. Vi vil fortsette å utvikle moderne og fleksible løsninger som støtter Lyses unike markedsposisjon, sier Frank Rodahl, kundeansvarlig i Tieto. 

For mer informasjon: 
Geir Arve Vika, IT-direktør, Lyse, geirarve.vika@lyse.no, +47 934 88 393
Frank Rodahl, kundeansvarlig, Tieto, frank.rodahl@tieto.com, + 47 908 81 813

Om Lyse 
Lyse-konsernet har produsert vannkraft i over hundre år og er en betydelig nasjonal aktør innen fornybar energi. Med erfaring fra bygnings- og driftsinfrastruktur er konsernet ledende nasjonalt innen fiberoptisk bredbånd. I løpet av de siste femten årene har Lyse også utviklet gassnettverk, fjernvarme og kjøling, ladeløsninger for elektriske kjøretøyer, solsystemer og smarte kontrollsystemer for elektrisitet. Lyse-konsernet eies av 16 kommuner sør i Rogaland. 

Om Tieto 
Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere.

Vedlegg

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn