noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto med sterk omsetningsvekst i fjerde kvartal 2018, lanserer ny selskapsstrategi og nettverksbasert organisasjon

06 februar 2019

Tieto økte konsernomsetningen i lokal valuta med 7 prosent for 2018 og 5 prosent i fjerde kvartal 2018. Selskapet lanserer samtidig en oppdatert strategi med mål om å fremme øke kundenes konkurranseevne og fornyelse. Dette fremkommer i børsmeldinger som er publisert av Tieto onsdag 6. februar 2018.

Den oppdaterte selskapsstrategien skal fremme kundenes konkurranseevne, og gjenspeiler endringene i kundenes behov, fra raske og billige tjenester og produkter, til et økt behov for å drive innovasjon, utvikle nye forretningsmodeller og levere unike tjenester til sluttkunder. En mer agil organisasjon, kombinert med en mer innovativ og datadrevet forretningsmodell vil være sentral for å sikre både Tietos og kundenes konkurranseevne.

- Vi er fornøyd med vår sterke avslutning på 2018 med god vekst, 11% lønnsomhet og sterk kontantstrøm. Året viste en videreføring av vår flerårige ytelsesforbedring med vekst akselerert til 7% i lokale valutaer og driftsmargin på 10%, alt støttet av tidenes beste resultater for kundeopplevelser (rNPS). Vi har samtidig opprettholdt vår investeringsagenda for å styrke fremtidig konkurranseevne, teknologitjenester, modernisering og produktutvikling, sier Kimmo Alkio, konsernsjef i Tieto.

Tieto oppnådde spesielt høy vekst i Norge for løsninger innen Olje & Gass (11%), helse og velferd (9%) og business consulting (5%) i kvartalet. Konsernet oppnådde samtidig en solid vekst innen skyløsninger (Cloud), digitale kundeopplevelser (Customer Experience Management) og IT-sikkerhet (Security Services) i 2018.

- Vår oppdaterte strategi med fortsatt fokus på programvareløsninger og økt vekst lokalt i Norge er et riktig steg i fornyelsesprosessen, og vi ser spennende muligheter i en verden som drives av data og ny teknologi. Ved å justere organisasjonen og våre arbeidsmetoder, vil vi bli enda raskere til å støtte den datadrevne utviklingen av våre kunders forretningsmodeller og samfunnet som helhet. Vi er overbevist om at dette bidrar til en mer meningsfylt og morsom arbeidskultur som vil skape positive erfaringer for kunder og medarbeidere, sier Jon Alvar Øyasæter, fungerende country manager i Norge.

Ny organisasjonsmodell og nye forretningsenheter skal styrke kundeopplevelsene
For å muliggjøre økt felles verdiskaping med kunder, vil Tieto bytte til en nettverksbasert, forenklet arbeidsmodell og fullstendig fornye selskapets ledelsesmodell. Den nye modellen vil introdusere kundetilpassede roller og muliggjøre fleksible team som består av de rette ferdighetene for å kunne levere på kundenes skiftende behov og utfordringer. Tieto vil gradvis endre til den nye strukturen i løpet av andre kvartal 2019. For nøkkelmarkedene Sverige, Finland og Norge blir det introdusert helt nye ledermodeller der en ny posisjon som Managing Partner blir ansvarlig for å øke markedandeler, lede den lokale nettverksmodellen og akselerere virksomheten innen Digital Experience i det respektive marked. Følgende nye forretningsenheter er opprettet, basert på kundenes endringer i behovet for datadrevet innovasjon og forretningsfornyelse:

  • Digital Experience: Muliggjør datadrevet innovasjon og forretningsfornyelse for nordiske kunder, og inkluderer design av brukeropplevelser, smart bruk av data, arkitekturadopsjon og fornyelse av applikasjoner.
  • Hybrid Infra: Fundementet for hybrid infrastruktur som skal sikre nordiske kunders virksomhetskontinuitet og fornyelse, inkludert kapasitetstjenester, hybride skytjenester og sikkerhetstjenester.
  • Industry Software: Ledende bransjespesifikk programvare som er tilpasset industrisegment og kundenes behov. Tietos mål er å akselerere den bransjespesifikke programvareutviklingen for å bidra til internasjonal ekspansjon i utvalgte segmenter.
  • Product Development Services: Fortsatt fokus på å levere forskning- og utvikling som skal forbedre datarikdommen i kundenes produkter og tjenester. Omfanget av tjenestene er globalt, og Product Development Services opprettholder den nåværende strategien om å utvide kundebasen utover telekomsektoren.

Tieto forventer at operasjonell forenkling potensielt vil påvirke rundt 700 roller globalt og resultere i årlig brutto besparelser på EUR 30-35 millioner, med delvis effekt allerede i 2019. Forenklingen av organisasjonen fortsetter i de kommende månedene, og effekten for hver virksomhet og hvert marked vil bli spesifisert i løpet av prosessen. Parallelt vil Tieto øke investeringer i design og datasentrisk kompetanse og forventer at selskapet vil øke med 2 500 - 3 000 årsverk for disse rollene i løpet av strategiperioden.

Tietos hever ambisjonen til å nå en årlig vekst på over 5 prosent mellom 2019-2022, inklusive oppkjøp. Tieto sikter mot en driftsmargin på 13 prosent (justert EBIT), drevet av forenklet arbeidsmodell i den nye organisasjonen, samt automatisering.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jon Alvar Øyasæter, fungerende Country Manager, Tieto Norway, Tel: +47 909 65 915, Jon.A.Oyasater@tieto.com 

Knut Ekern, Head of Marketing and Communications, Tel: +47 93 00 26 00, knut.ekern@tieto.com 

Les hele kvartalsrapporten for Q4 2018 og børsmelding om oppdatert strategi på http://www.tieto.com/investors  

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn