noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Sterkt årsresultat og kontantstrøm sammen med betydelig vekst i ordrereserve

08 februar 2019

(Fornebu, 8. februar 2019): EVRY rapporterte en samlet omsetning for fjerde kvartal 2018 på NOK 3 413 millioner, tilsvarende organisk vekst på 0,4 %. For året 2018 leverte EVRY organisk vekst på 3.0%, som tilsvarer en total omsetning på NOK 12 912 millioner, sammenlignet med NOK 12 596 millioner i 2017. EBITA* for fjerde kvartal var NOK 475 millioner (13,9 %), sammenlignet med NOK 495 millioner (14,5 %) i fjerde kvartal 2017. EBITA-marginen* for året 2018 endte i tråd med guiding på 12,3 % (NOK 1 582 millioner), sammenlignet med 12,5 % (NOK 1 569 millioner) i 2017.Applikasjonstjenester har vært den viktigste vekstdriveren i 2018, men EVRY opplever også svært positiv utvikling innen selskapets konsulentvirksomhet. Etterspørselen etter digitale konsulenttjenester er høy, og fjerde kvartal 2018 bekreftet posisjonen til EVRY i det Nordiske markedet, der flere konsulentprosjekter innenfor nye teknologiske og digital vekstområder ble både initiert og fullført.

Financial Services er forretningsområdet med de sterkeste økonomiske resultatene både i kvartalet og for året som helhet, hvor virksomheten har lykkes i å øke oppsalget av nye tjenester og leveranser på eksisterende kundebase, samtidig som man har ekspandert virksomheten internasjonalt gjennom året. Fjerde kvartal 2018 var gjennombruddet for EVRY’s Financial Services-virksomhet i Finland, da man signerte den nye strategiske avtalen for leveranse av EVRY’s nye kjernebank og betalingsplattform til Handelsbanken i Finland.

– Det vi har oppnådd i 2018 er et godt skritt i riktig retning. Vi har hatt et spennende år med vekst utenfor Norden i EVRY Financial Services og et gjennombrudd i Finland, sier Per Hove, konsernsjef i EVRY.

Ordreinngangen i fjerde kvartal 2018 var betydelig, og ordrereserven for konsernet som helhet endte på NOK 19,4 milliarder per desember 2018, hvilket innebærer en forbedring på NOK 1,6 milliarder fra september 2018. Denne økningen kommer som en følge av noen store kontrakter som er signert gjennom kvartalet, men også gjennom stor tilførsel av en rekke mindre og mellomstore kontrakter og prosjekter.

I 2018 leverte EVRY et samlet årsresultat på NOK 640 millioner, som innebærer en økning på NOK 901 millioner i forhold til 2017. Dette i kombinasjon med en fri kontantstrøm på NOK 997 millioner for 2018 (økning på 9,2 % sammenlignet med NOK 913 millioner i 2017), har medført at Styret i selskapet vil fremme et forslag til Generalforsamlingen om å utbetale et utbytte på NOK 1,75 per aksje basert på selskapets resultat for 2018.

Høydepunkter:

  • Samlet omsetning på NOK 3 413 millioner i fjerde kvartal 2018, på linje med fjerde kvartal 2017. Organisk vekst** på 0,4 % i fjerde kvartal 2018 (3,7% i fjerde kvartal 2017)
  • Samlet omsetning på NOK 12 912 millioner i 2018 (NOK 12 596 millioner i 2017) og organisk vekst på 3,0 % i 2018 (2,4 % i 2017)
  • EBITA* i fjerde kvartal 2018 på NOK 475 millioner (NOK 495 millioner i 2017), som representerte en EBITA*-margin på 13,9 % (14,5 % i 2017)
  • EBITA* i 2018 på NOK 1 582 millioner (NOK 1 569 millioner i 2017), som representerte en EBITA*-margin på 12,3 % (12,5 % i 2017)
  • Årsresultat på NOK 640 millioner i 2018, en økning på NOK 901 millioner fra 2017
  • Fri kontantstrøm i 2018 på NOK 997 millioner, opp 9,2 % fra NOK 913 millioner i 2017
  • Ordrereserven på NOK 19,4 milliarder per 31. desember 2018 økte med NOK 1,4 milliarder fra NOK 18,0 milliarder per 31. desember 201
  • EPS* i 2018 på NOK 2,89 per aksje, sammenlignet med NOK 2.82 per aksje i 2017
  • Andre inntekter og utgifter redusert til NOK 545 millioner i 2018 (eksklusiv avsetning til tidligere konsernsjef i fjerde kvartal) fra NOK 1 215 millioner i 2017
  • Styret foreslår et utbytte på NOK 1,75 per aksje, som tilsvarer 61 % av Årsresultatet*

*) Før Andre inntekter og utgifter

**) Organisk vekst er definert som inntekter justert for effekter fra oppkjøp, salg og valutaeffekter

Kvartalsrapporten og presentasjonsmateriale kan lastes ned på https://investor.evry.com/

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Frank Stangnes, Head of Group Treasury and Investor Relations
Tlf: (+47) 47453275 – e-post: frank.stangnes@evry.com  

Unni Strømstad, Konserndirektør kommunikasjon og marketing
Tlf: (+47) 97753453 – e-post: unni.stromstad@evry.com

Om EVRY
EVRY er en ledende leverandør av IT-tjenester og programvare i Norden og har mer enn 10 000 kunder i privat og offentlig sektor. Hver dag bruker mer enn fem millioner mennesker i Norden løsninger levert av EVRY. Gjennom en sterk lokal tilstedeværelse og grundig teknologisk og kommersiell innsikt, er EVRY en drivkraft for innovasjon og modernisering hos sine kunder. EVRY rapporterte en omsetning på 12,9 milliarder norske kroner i 2018 og har rundt 8 800 ansatte i ni land. Hovedkvarteret er på Fornebu rett utenfor Oslo, og selskapet er notert på Oslo Børs.

Denne informasjonen er underlagt fremleggelse etter den norske aksjeloven § § 5–12

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn