noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

DNB og EVRY tar i bruk kunstig intelligens for å stoppe svindelforsøk

27 november 2018

(Oslo, 27. november 2018) DNB fornyer avtalen med EVRY om leveranse av løsninger som forebygger kortsvindel. Fordi løsningene som leveres DNB fungerer i sanntid er det mulig å stoppe svindeltransaksjoner før de blir gjennomført. Ved å ta i bruk kunstig intelligens og maskinlæring blir svindeljakten nå mer sofistikert og treffsikker.Selv om Norden har en av de laveste svindelratene på kort i verden, blir svindlerne stadig mer avanserte og bedre organisert. Ved hjelp av teknologi, nettverk og noen få tastetrykk utveksler svindlere kortinformasjon på tvers av landegrensene. Den så kalte «card not present»-svindelen, hvor svindlere ikke trenger et fysisk kort, men bruker andre personers kort- og kontoinformasjon for å handle på nett, er i dag den mest utbredte formen for kortsvindel.

– Det er i dag stor valgfrihet i hvordan man kan utføre betalinger. Netthandelen vokser raskt, og mange bruker forskjellige kort og apper til betaling. Dette er positivt for kundene, men jo flere betalingsmetoder vi tilbyr, jo mer krevende blir svindelforebyggingen. Ved å videreføre avtalen vi har med EVRY, sikrer vi oss en innovativ og internasjonalt ledende samarbeidspartner som fortløpende utvikler sine løsninger for å ligge steget foran svindlerne, sier Alf Otterstad konserndirektør for IT i DNB.

– Vi konstaterer at kriminaliteten endrer karakter i takt med digitaliseringen. Det er alvorlig at folk blir forsøkt svindlet og vi legger derfor ned enormt mye arbeid for å øke sikkerheten for våre kunder. Dette er viktig for å opprettholde tilliten til det finansielle systemet, fortsetter Otterstad i DNB.

– Vi er svært glade for å jobbe videre med DNB også innenfor dette området. Det at banker, politimyndigheter og vi som en stor leverandør til bankene jobber sammen, gjør at mange svindelforsøk blir avverget. Ved å integrere kunstig intelligens i våre løsninger øker vi nøyaktigheten i sanntidsgodkjenninger av ekte transaksjoner og bidrar til at flere svindelforsøk blir stoppet. Bankene vil med dette tape mindre penger, samtidig som færre kunder får en negativ opplevelse, sier Wiljar Nesse, konserndirektør Financial Services i EVRY.

EVRY er en ledende tjenesteleverandør av transaksjonsovervåkning i Nord-Europa. Årlig overvåker EVRY omlag 2,3 milliarder korttransaksjoner fra 80 banker i 10 land, og avslører hvert år om lag 100 000 svindelforsøk. EVRYs algoritmer kan i løpet av 0,2 sekund avdekke om transaksjonen er et svindelforsøk eller ikke. Per i dag stopper EVRYs løsninger svindelforsøk i åtte av ti tilfeller.

Kontaktpersoner 
Viola Hellström, VP Communications Financial Services, EVRY, tlf. +46 73 708 1727
Vidar Korsberg Dalsbø,Kommunikasjonsrådgiver, DNB, tlf. + 47 993 803 89

Om DNB 
DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Om EVRY
EVRY er et ledende nordisk IT-tjeneste og programvareselskap med mer enn 10 000 kunder i privat og offentlig sektor. Over fem millioner mennesker i Norden bruker daglig løsninger levert av EVRY. Gjennom en sterk lokal tilstedeværelse med dyp teknologisk og forretningsmessig innsikt er EVRY en pådriver i kundenes innovasjon og fornyelse. EVRY hadde i 2016 en omsetning på NOK 12,2 milliarder og 8 500 ansatte i 9 land. Hovedkontoret ligger på Fornebu utenfor Oslo og selskapets aksjer er notert på Oslo Børs. www.evry.com.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn