noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

EVRY styrker satsingen på helseteknologi i hele Norden

27 august 2018

EVRY kjøper Exonor, en ledende leverandør av strategisk rådgivning og supporttjenester knyttet til implementering av kliniske IT systemer. EVRY forsterker med dette sin kompetanse innen et virksomhetskritisk område for nordiske helseforetak.Helsesektoren skal i årene som kommer investere betydelig i modernisering av sine teknologiske kjernesystem med større bruk av industristandard systemer, for å styrke pasientbehandlingen og forenkle samhandlingen i og mellom helseforetakene. Kritiske suksessfaktorer for å lykkes med å realisere disse målsettingene er blant annet å forbedre arbeidsprosesser, forenkle måten å samarbeide på, samt å bedre opplæring og service.

Med sin strategiske rådgivningskompetanse og tekniske kompetanse knyttet til forvaltning og support av kjernesystemene kan Exonor bidra til at kundene oppnår en vellykket modernisering, og realisere det fulle potensialet av digitaliseringen.

«EVRY har et dedikert team som leverer løsninger til helsesektoren i Norden. Oppkjøpet av Exonor styrker EVRYs domene- og fagkompetanse på et viktig område. For kundene betyr dette at vi kan være en enda sterkere pådriver for digitalisering og fornyelse av helsesektoren», sier konsernsjef Björn Ivroth i EVRY.

«Helsesektoren skal gjennom en stor teknologisk fornyelse, og Exonor er godt posisjonert for å ta del i veksten etter strategiske rådgivningstjenester. Gjennom sammenslåingen med EVRY blir vi del av et sterkt team som jobber dedikert for at pasienter og helsepersonell skal få de beste digitale tjenestene tilgjengelig», sier partner Helge H. Monstad i Exonor.

Exonor har kontorer i Oslo, Uppsala, Helsinki og København. Selskapet sysselsetter 17 høyt kompetente medarbeidere med en kombinasjon av klinisk ekspertise og helseteknologisk kompetanse. Exonor opplever en kraftig vekst i etterspørselen, og det forventes en dobling i antall ansatte de neste 12 månedene.

Exonor leverer strategisk rådgivning knyttet til implementering og bruk av kliniske helsetjenester. I tillegg har selskapet etablert en servicedesk som betjener sykehus over hele Norden.

EVRY kjøper 100 prosent av aksjene i Exonor Group AS med virkning fra 17. juli 2018.

Kontakter
Geir Remman
VP Corporate Communications
+47 970 55 017
geir.remman@evry.com

Om EVRY
EVRY er et ledende nordisk IT-tjeneste og programvareselskap med mer enn 10 000 kunder i privat og offentlig sektor. Over fem millioner mennesker i Norden bruker daglig løsninger levert av EVRY. Gjennom en sterk lokal tilstedeværelse med dyp teknologisk og forretningsmessig innsikt er EVRY en pådriver i kundenes innovasjon og fornyelse. EVRY hadde i 2017 en omsetning på NOK 12,6 milliarder Sensitivity: Internal og 8 500 ansatte i 9 land. Hovedkontoret ligger på Fornebu utenfor Oslo og selskapets aksjer er notert på Oslo Børs. www.evry.com.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn