noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Sterk organisk vekst og betydelig økt ordrereserve

16 juli 2018

(Fornebu, 16. juli 2018) EVRY rapporterer driftsinntekter for andre kvartal 2018 på 3 286 millioner kroner sammenlignet med 3 089 millioner kroner i andre kvartal 2017. Etter justering for valutaeffekter og oppkjøp, representerer dette en organisk vekst på 7,5 % i andre kvartal 2018. Alle forretningsområdene rapporterer organisk vekst i perioden.«EVRY inngikk noen store og strategisk viktige kontrakter i løpet av kvartalet på alle forretningsområdene. Dette har styrket både ordrereserven og posisjonen vår som en digital programvare- og tjenesteleverandør i Norden», kommenterer Björn Ivroth, EVRYs konsernsjef.

Rapportert EBITA1 i andre kvartal 2018 var på 374 millioner kroner, sammenlignet med 321 millioner kroner i andre kvartal 2017. EBITA-marginen ble forbedret med ett prosentpoeng sammenlignet med andre kvartal 2017, og endte på 11,4 %.  

EVRY hadde en ordrereserve på 18,8 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal 2018, en økning på 1 milliard kroner fra 17,8 milliarder kroner fra første kvartal 2018.

Fanger veksten i konsulentbransjen

EVRY er et av de største konsulentselskapene i Norden med mer enn 2 000 direkte fakturerbare konsulenter på 33 kontorer.

I 2017 rekrutterte EVRY rundt 600 nye ansatte innen nye kompetanseområder som blockchain, kunstig intelligens, utvidet virkelighet, robotisering, maskinlæring og tingenes internett. I løpet av første halvår 2018 har vi rekruttert ytterligere 370 medarbeidere innen fremvoksende teknologier. Disse nye medarbeiderne representerte en god blanding av konsulenter og teknologispesialister. 

«Ett av våre viktigste fokusområder er å styrke organisasjonen med ny kompetanse og å være en attraktiv arbeidsgiver. Vi er veldig stolte av å være en av de mest attraktive arbeidsgiverne for IT-studenter i Norden. I Universum-undersøkelsen for 2018 ble EVRY rangert sju plasser høyere enn i 2017, noe som gjorde oss til det ellevte mest attraktive teknologiselskapet å arbeide for i Norden», avslutter Björn Ivroth.

Konsernsjef planlegger pensjon

Konsernsjef for EVRY, Björn Ivroth, har informert styret om sine pensjonsplaner.

- Jeg nærmer meg min 60 årsdag og har informert selskapet om min intensjon om å gå med pensjon i den forbindelse. Dette vil gi selskapet god tid i de neste månedene til å velge en etterfølger. Inntil da har jeg fullt fokus på å implementere vår strategi og fortsette transformasjonen av EVRY, sier Björn Ivroth.

Etter Björn Ivroths kunngjøring vil EVRY igangsette søket etter en ny konsernsjef, og selskapet vil vurdere både interne og eksterne kandidater.

Økonomiske nøkkeltall for andre kvartal 2018

  • Samlet omsetning på 3 286 millioner kroner i andre kvartal 2018, sammenlignet med 3 089 millioner kroner i andre kvartal 2017. Det tilsvarer en organisk vekst på 7,5 % i andre kvartal 2018. 
  • Samlet omsetning på 6 494 millioner kroner i første halvdel 2018, sammenlignet med 6 266 millioner kroner i første halvdel 2017. Det tilsvarer en organisk vekst på 3,9 % i første halvdel 2018.
  • EBITDA1 på 429 millioner kroner i andre kvartal 2018, sammenlignet med 384 millioner kroner i andre kvartal 2017, som representerer en EBITDA1-margin på 13 % i andre kvartal i 2018. EBITDA for første halvdel 2018 var på 802 millioner kroner (792 millioner kroner i første halvdel 2017).
  • EBITA1 på 374 millioner kroner i andre kvartal 2018, en økning på 16,6 % fra 321 millioner kroner i andre kvartal 2017, som representerer en EBITA-margin på 11,4 % i andre kvartal 2018 (10,4 % i andre kvartal 2017). EBITA1 for første halvdel 2018 var på 694 millioner kroner (666 millioner kroner i første halvdel 2017).
  • Kontantkonvertering de siste tolv måneder (LTM) per 30. juni 2018 var på 78,3 %, en nedgang på 19,1 prosentpoeng fra LTM kontantkonverteringen per 30. juni 2017.
  • Ordrereserven var på 18,8 milliarder kroner per 30. juni 2018.
  • EPS1 på 0,56 kroner i andre kvartal 2018 og 1,09 kroner per aksje i første halvdel 2018 (0,44 kroner per aksje i andre kvartal 2017 og 0,90 kroner per aksje i første halvdel 2017).

1) Før andre inntekter og utgifter

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Frank Stangnes, Head of Group Treasury and Investor Relations

Tel: (+47) 47453275 - email: frank.stangnes@evry.com  

Unni Strømstad, EVP Communications and Marketing

Tel: (+47) 97753453 - email: unni.stromstad@evry.com

Kontakter
Geir Remman
VP Corporate Communications
+47 970 55 017
geir.remman@evry.com

Om EVRY
EVRY er ett av de ledende IT-tjeneste- og programvareselskap i Norden, med mer enn 10 000 kunder i privat og offentlig sektor. Over fem millioner mennesker i Norden bruker daglig løsninger levert av EVRY. Gjennom en sterk lokal tilstedeværelse med dyp teknologisk og forretningsmessig innsikt er EVRY en pådriver i kundenes innovasjon og fornyelse. EVRY hadde i 2017 en omsetning på NOK 12,6 milliarder og 8 800 ansatte i ni land. Hovedkontoret ligger på Fornebu utenfor Oslo, og selskapet er notert på Oslo Børs. www.evry.com

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn