noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto inngår strategisk partnerskap om semantisk interoperabilitet med CareCom i helsesektoren

28 juni 2018

Tieto og CareCom har inngått et strategisk partnerskap som løser utfordringen med semantisk interoperabilitet for helsevesenets IT-systemer. Avtalen styrker samarbeidet og produkttilbudet til CareComs terminologiplattform, HealthTerm®.

HealthTerm® håndterer alle oppgaver knyttet til terminologier, kodesystemer og strukturert innhold, fra opprettelse av nye kodesystemer til oversettelse av internasjonale kodesystemer eller kartlegging mellom lokale kodelister og internasjonale standarder. Tieto vil sammen med CareCom tilby løsninger på et av helsevesenets store utfordringer med semantisk interoperabilitet og integrasjon.

Terminologiplattformen er unik fordi den har en komplett verktøykasse for å skape og vedlikeholde alle typer kodesystemer, samtidig som den har både ytelse og sikkerhet for å håndtere store mengder helseopplysninger. I tillegg kan den lett integreres i eksisterende helseprogrammer, for eksempel de nyeste standarder for HL7 som FHIR, eller brukes som en frittstående løsning for terminologistyring. Plattformen brukes for tiden av kunder i USA, Storbritannia, Slovenia, Portugal, Frankrike, Danmark og Norge.

- Vi kan med glede ønske CareCom velkommen til vårt økosystem av strategiske partnere. CareCom-løsningene vil gi kundene muligheten til å dele kunnskap på en strukturert, effektiv og sikker måte, samtidig som administrative oppgave blir minimert, sier Inge Andersson, leder for produktporteføljen innen Healthcare, Welfare and Education Nordic i Tieto.

– HealthTerm, CareComs terminologiplattform, er i dag det sterkeste, mest avanserte og pålitelige produktet på dette spesialiserte markedet. Internasjonalt er CareComs løsninger, visjon og historikk velkjent. Vi ser frem til et tett samarbeid med Tieto. Engasjementet og profesjonaliteten til Tieto har vært ledestjerner for at CareCom kan gjennomføre dette partnerskapet, sier Jacob Boye Hansen, adm. dir. og grunnlegger av CareCom.

For mer informasjon, kontakt:
Inge Andersson, leder for produktporteføljen innen Healthcare, Welfare and Education Nordic i Tieto, Telefon: +46 (72) 2442691 , e-post: inge.andersson@tieto.com

Jacob Boye Hansen, adm.dir./grunnlegger, CareCom A/S
Telefon: +45 40 71 75 71, e-post: jbh@carecom.com

Om CareCom
CareCom A/Ser et dansk programvareselskap som ble grunnlagt i 1999. CareCom utvikler primært programvare for helsevesenet. Selskapet har utviklet nyskapende kompetanse innen fokusområdet Master Data Management. Gjennom årene har CareCom fått en dyp forståelse for utfordringene knyttet til styringen av helseterminologi og klassifikasjoner og vært rådgiver i mange internasjonale semantiske interoperabilitetsprosjekter, som epSOS-prosjektet for EU-kommisjonen. CareComs hovedforretningsområde er levering av løsninger som støtter alle aspekter ved å jobbe med terminologier og klassifikasjoner i helsevesenet. CareComs produkter støtter prosessen med å etablere semantisk interaoperabilitet mellom ulike systemer, noe som anses som en nødvendig forutsetning for systemintegrasjon. For mer informasjon, se www.carecom.com.

Om Tieto

Tietos mål er å gripe de betydelige mulighetene som finnes i en datadrevet verden, og omskape dem til livslang verdi for mennesker, bedrifter og samfunnet. Vi tar sikte på å være kundenes førstevalg for forretningsfornyelse ved å kombinere våre programvarer og tjenester med en sterk drivkraft for saminnovasjon og økosystemer. www.tieto.com

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn