noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Fortsatt organisk omsetningsvekst

04 mai 2018

(Fornebu, 4. mai 2018) EVRY kunngjør en samlet omsetning på 3 208 millioner kroner for første kvartal 2018, som er en forbedring fra 3 177 millioner i første kvartal 2017. Etter justering for valutaeffekter og oppkjøp, representerer dette en organisk vekst på 0,5 % i første kvartal 2018.Selskapet leverte EBITA på 320 millioner kroner i første kvartal 2018, sammenlignet med 345 millioner kroner i første kvartal 2017.

«Vi er fornøyd med å kunngjøre at EVRY, til tross for et svært sterkt første kvartal i 2017, fortsatte sin ferd mot organisk omsetningsvekst i første kvartal 2018, og ble tildelt flere strategisk viktige kontrakter. EVRYs lønnsomhet i kvartalet var noe lavere enn i samme periode i 2017, men dette ble drevet av sesongmessige effekter som vil bli oppveid i andre kvartal», sier konsernsjef Bjørn Ivroth i EVRY.

EVRY Financial Services fortsatte å gi lønnsom vekst, særlig når det gjelder kort. Regulatoriske endringer som PSD2 økte også interessen fra finansinstitusjonene. 

EVRY opplever også et høyt etterspørselsnivå for sine digitale konsulenter både fra offentlig og privat sektor i Norden. Med nesten 2 000 konsulenter kombinert med en bærekraftig ordrereserve, er EVRY godt rustet for høyt aktivitetsnivå de kommende kvartalene.
«Bruk av fremvoksende teknologi får økt oppmerksomhet fra ledergruppene i selskapene. Fokuset på lokal tilstedeværelse og leveranse, samt at sikkerhet og regelverk vies større oppmerksomhet, er strukturelle endringer som EVRY kan utnytte», sier Björn Ivroth.
EVRY vil fortsette å øke fokuset på skalering og repeterbarhet i enheten Digital Platform Services for å styrke og bygge en go-to-market-modell med samarbeid mellom de nordiske landene.

«Vi etablerte en nordisk leveranseenhet for infrastruktur i 2017 for å sikre at utviklingsaktivitetene våre når det gjelder tjenester og produkter harmoniseres i Norden. Det er viktig for oss at både de lokale og internasjonale kundene våre kan utnytte ekspertisen vår på tvers av landegrensene, da dette gjør det mulig å skape de mest innovative løsningene og ta i bruk teknologi på måter som bygger fremtidens digitale tjenester», avslutter Björn Ivroth.

Økonomiske nøkkeltall for første kvartal 2018

  • Samlet omsetning på 3 208 millioner kroner i første kvartal 2018, sammenlignet med 3 177 millioner kroner i første kvartal 2017. Det tilsvarer en organisk vekst på 0,5 % i første kvartal 2018
  • EBITDA* på 374 millioner kroner i første kvartal 2018, sammenlignet med 408 millioner kroner i første kvartal 2017, som representerer en EBITDA-margin* på 11,7 % (12,8 % i første kvartal i 2017)
  • EBITA* på 320 millioner kroner i første kvartal 2018, sammenlignet med 345 millioner kroner i første kvartal 2017, som representerer en EBITA-margin* på 10,0 % (10,9 % i første kvartal i 2017)
  • Ordrereserve på 17,8 milliarder kroner
  • Kontantkonvertering per 30. september 2017 på 70,3 %
  • Godkjent utbytte på 1,25 kroner per aksje som skal deles ut 28. mai 2018

*Før Andre inntekter og kostnader

Kontakter
Geir Remman
VP Corporate Communications
+47 970 55 017
geir.remman@evry.com

Om EVRY
EVRY er et ledende nordisk IT-tjeneste og programvareselskap med mer enn 10 000 kunder i privat og offentlig sektor. Over fem millioner mennesker i Norden bruker daglig løsninger levert av EVRY. Gjennom en sterk lokal tilstedeværelse med dyp teknologisk og forretningsmessig innsikt er EVRY en pådriver i kundenes innovasjon og fornyelse. EVRY hadde i 2017 en omsetning på NOK 12,6 milliarder og 8 500 ansatte i 9 land. Hovedkontoret ligger på Fornebu utenfor Oslo og selskapets aksjer er notert på Oslo Børs. www.evry.com.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn