noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

EVRY øker pasientsikkerheten med leveranse av kurveløsning for halve Norges befolkning

07 mai 2018

EVRY inngår ny avtale med Helse Sør-Øst om leveranse av elektronisk kurve, MetaVision Suite fra iMDsoft, som implementeres av EVRY. Avtalen har en verdi på 338 millioner kroner med en varighet på 5 år. Den kliniske IT løsningen vil kunne erstatte mange papirbaserte arbeidsprosesser. Dette øker pasientsikkerheten, åpner for nye arbeidsformer og bedre service til pasientene.Helse Sør-Øst er den største av de fire helseregionene i Norge og leverer spesialisthelsetjenester til nær 3 millioner mennesker. Regionen består av 15 helseforetak og har rundt 70.000 ansatte.

I dag utfordrer papirbasert dokumentasjon både prosesskvalitet og pasientsikkerhet på sykehusene. Dette gjelder blant annet generell pasientoversikt, pasientobservasjoner, diagnostikk, behandlingstiltak, samt utdeling av legemidler. For eksempel kan bytte av avdeling for en pasient medføre mye ekstra arbeid og fare for feil ved kopiering av informasjon til nye skjemaer.

Manglende standardisering og digitalisering kan også hemme en videreutvikling knyttet til gevinstrealisering av strukturerte data hos sykehusene. Standardisering av alt innhold vil derimot kunne gi et enhetlig datagrunnlag for beslutningsstøtte og utveksling av informasjon. Økt standardisering og prosesskonsistens i spesialisthelsetjenesten letter gjenbruk av både ressurser og informasjon, og gir økt responsevne til å møte fremtidige utfordringer i regionen.

EVRY har over mange år bygget opp omfattende erfaring på den internasjonalt markedsledende kurve- og medikasjonsløsningen, MetaVision fra iMDsoft – et system som benyttes på over 200 sykehus i 25 land. Dette har gitt EVRY en unik forståelse i hvordan man etablerer gjennomgående, klinisk støtte på tvers av organisatoriske og faglige grenser på sykehusene.

«Helse Sør-Øst har valgt en etablert løsning med den internasjonalt markedsledende kurve- og medikasjonsløsningen, MetaVision fra iMDsoft. EVRY har bygget opp omfattende erfaring med og besitter en unik forståelse for hvordan man etablerer gjennomgående, klinisk støtte på tvers av organisatoriske og faglige grenser på sykehusene», sier Kolbjørn Haarr, konserndirektør for EVRY Norge.

EVRY har et høyt fokus på helsesektoren og leverer både kliniske og administrative systemer, samt et bredt spekter tjenester for innføring, forvaltning og drift. I tillegg har EVRYs kliniske og tekniske applikasjonsspesialister en grunnleggende forståelse for klinikernes hverdag og deres behov for prosess- og beslutningsstøtte. EVRY har vært sentral i etableringen av eksisterende kurve- og medikasjonsløsning på Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus og Sykehuset i Østfold i regionen, hvor man har oppnådd betydelige gevinster ved innføringen.

Med flere enn 100 personer dedikert inn mot kliniske IT-leveranser står EVRY nær sine nordiske kunder, og som Norges største IT-selskap tilbyr EVRY et stort antall personer innen generelle IT-tjenester til helsesektoren.EVRY dekker med dette et bredt spekter av sektorens behov på tvers av pasientforløpet.

Kontakter
Anne Vandbakk
Kommunikasjonsdirektør EVRY Norge
+47 95206545
anne.vandbakk@evry.com

Om EVRY
EVRY er et ledende nordisk IT-tjeneste og programvareselskap med mer enn 10 000 kunder i privat og offentlig sektor. Over fem millioner mennesker i Norden bruker daglig løsninger levert av EVRY. Gjennom en sterk lokal tilstedeværelse med dyp teknologisk og forretningsmessig innsikt er EVRY en pådriver i kundenes innovasjon og fornyelse. EVRY hadde i 2017 en omsetning på NOK 12,6 milliarder og 8 500 ansatte i 9 land. Hovedkontoret ligger på Fornebu utenfor Oslo og selskapets aksjer er notert på Oslo Børs. www.evry.com.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn