noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

EVRY kjøper Findwise for å styrke kapasiteten innen kognitiv analyse og avansert søketeknologi

11 april 2018

EVRY har kjøpt Findwise AB, som er en ledende nordisk leverandør av avanserte tjenester knyttet til søk, analyse og stordata. Sammen får EVRY og Findwise en utvidet kapasitet til å levere nye innovative tjenester slik at kundene får ny innsikt og kan ta beslutninger raskere og med høyere presisjon.Findwise har 120 spesialister på søk og data analyse som lager løsninger for ledende nordiske virksomheter, og har gjennom dette opparbeidet langsiktige kunderelasjoner. Findwise er leverandøruavhengig og hjelper kundene med å velge riktig plattform basert på deres behov. Findwise har en unik metodikk, og et eget rammeverk, Findwise i3, samt inngående ekspertise for å identifisere, analysere og ta beslutninger ut fra komplekse informasjonsmengder og ulike typer informasjon.

Ny teknologi som er basert på kunstig intelligens, maskinlæring og roboter fører til en fundamental og digital transformasjon av organisasjoner. Dette betyr at avgjørelser kan tas raskere, med større nøyaktighet som følge av avansert prediktiv analyse, i tillegg til at prosesser blir mer automatisert.

«Ved å kombinere våre styrker skal vi bli en drivkraft i det attraktive markedet for avanserte søk og data analyse, kunstig intelligens og stordata. Kundene vil få tilgang til skalerbare systemer som er i stand til å forstå, resonnere og lære fra data, som leveres med et standardgrensesnitt, en standard implementeringsmetodikk og beste praksis. Ved hjelp av søkedrevet kognitiv analyse levert av EVRY og Findwise, vil hjelpe kundene med å bli enda mer relevante i den digitale tidsalderen», sier konsernsjef Björn Ivroth i EVRY.

«I mer enn et tiår har Findwise jobbet med metodikk og ekspertise innen bruk av kunstig intelligens knyttet til omfattende og ustrukturerte datasett. Ved å utnytte EVRYs sterke kundebase og kapasiteten til Strategic Design Lab, vil vi kunne realisere hele vårt potensiale. Med et fortsatt fokus på alle typer informasjonsutfordringer og -muligheter, tar vi sikte på å gi kundene mer presis innsikt og raskt forbedrede resultater», sier adm. direktør Catarina Gunneberg i Findwise.

Om transaksjonen
Findwise har kontorer i Stockholm, Gøteborg, København og Warzawa. Som en del av den nordiske ekspansjonen åpnet de nylig et kontor i Helsinki. Findwise ble grunnlagt i 2005, og har blitt anerkjent som en av de beste arbeidsplassene av Great Places to Work i Europa, og har vært et hurtigvoksende «gaselleselskap» fire år på rad.

Kombinasjonen av EVRY og Findwise gir et betydelig potensial for videre vekst på forskjellige områder av EVRY, samtidig som man får strategisk nearshore kapasitet i Polen (EU) gjennom Findwise-kontoret i Warzawa. Videre bidrar transaksjonen til at EVRY kan akselerere sin satsing på kognitive løsninger i Norden gjennom økt kapasitet innenfor avansert analyse. I tillegg betyr dette et forsterket samarbeid med partnere som IBM, Google og Microsoft på et strategisk viktig område. I tillegg vil EVRY kunne skalere og utvikle sin digitale satsing innen kognitiv analyse med et proprietært og teknologiuavhengig rammeverk (i3).

På grunnlag av sin nye kapasitet vil EVRY kunne fremskynde utviklingen av nye bransjespesifikke løsninger, for eksempel API-er for finanstjenester, offentlig sektor og helsesektoren, handel og logistikk samt bilindustrien.

I 2017 hadde Findwise en omsetning på SEK 106,7 millioner og en EBITDA på SEK 9,9 millioner.

Kontakter
Geir Remman
VP Corporate Communications
+47 970 55 017
geir.remman@evry.com

Om EVRY
EVRY er et ledende nordisk IT-tjeneste og programvareselskap med om lag 10 000 kunder i privat og offentlig sektor. Over fem millioner mennesker i Norden bruker daglig løsninger levert av EVRY. Gjennom en sterk lokal tilstedeværelse med dyp teknologisk og forretningsmessig innsikt er EVRY en pådriver i kundenes innovasjon og fornyelse. EVRY hadde i 2017 en omsetning på NOK 12,6 milliarder og om lag 8 500 ansatte i 8 land. Hovedkontoret ligger på Fornebu utenfor Oslo og selskapets aksjer er notert på Oslo Børs. www.evry.com.

Om Findwise AB
Findwise ble etablert i 2005 og har opparbeidet en viktig posisjon som leverandør til mange ledende nordiske virksomheter. Med 120 spesialister på søk og data analyse, skaper Findwise betydelig resultater for sine kunder gjennom å levere unike løsninger for søkedrevne og datadrevne beslutninger. Findwise er partner med alle de ledende analyse- og stordataselskapene, og tilbyr ekspertise, metodikk og konsulenttjenester for plattformer som blant annet IBM Watson, Splunk, ThoughtSpot, Solr og Elastic. www.findwise.com

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn