noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Trondheim kommune inngår ny avtale med EVRY

14 februar 2018

Trondheim kommune satser videre på utvikling av sitt digitale tjenestetilbud. Kommunens 13 000 ansatte og 200 fagenheter får nå tilgang til fasttelefon og mobile løsninger gjennom den nye avtalen med EVRY, som også omfatter forvaltning og videreutvikling av tjenester. EVRY leder et leverandørkonsortium med Telenor som viktigste underleverandør innen mobile tjenester og fasttelefoni.Trondheim kommune har store ambisjoner på digitaliseringsfronten og er langt fremme i bruken av ny teknologi. Med Smart City og Internet of Things har kommunen vært tidlig i gang med digitale skole- og helsetjenester. Trondheim kommune er også en av de største organisasjonene i Europa som jobber skybasert.

Kravene til robuste nett med høy kapasitet og tilgjengelighet blir stadig større når kommunens ansatte skal utføre sine arbeidsoppgaver uavhengig av hvor de befinner seg. Smarte bygg med sensorer som styrer for eksempel lys og strøm er et annet eksempel på en teknologisk utvikling som stiller tilsvarende krav til kommunens nett. Når eksempelvis skoleverket i økende grad bruker internett i opplæringen, er hastighet og kapasitet helt avgjørende for at de lykkes. 

Gjennom prosjektet Digitalt førstevalg har Trondheim kommune som mål å tilby innbyggerne raskere, enklere og sikrere samhandling med kommunen. Nye og digitale tjenester stiller endrede krav til nettverk og tjenester som blant annet god sikkerhet, høy datakapasitet og effektiv håndtering av de mange enhetene som er i bruk av kommunens ansatte. En utvidet 4G-tjeneste og neste generasjons mobilnett - 5G - støtter strenge kvalitetskrav og er en del av avtalen som er inngått mellom Trondheim kommune og EVRY. I leveransen skal EVRY og underleverandørene også bidra til videreutvikling av tjenestene som er i bruk.

- Vi har store forventninger til avtalen som er inngått med EVRY, Telenor og de andre underleverandørene. Samarbeidet er et godt utgangspunkt for Trondheim kommunes fokus på digitalisering og mobile strategi. Vi har store digitale ambisjoner i Trondheim og vi ønsker å være tidlig ute med bruk av ny teknologi og nye tjenester. Det er derfor verdifullt for oss å ha leverandører som EVRY og Telenor med på laget, sier IT-sjef Bjørn Villa i Trondheim kommune.

- Vi er svært fornøyd med å bli valgt til å levere og videreutvikle telefoniløsningene i Trondheim kommune. Nå ser vi frem til å utvide det gode samarbeidet med kommunen og levere moderne og stabile tjenester sammen med våre underleverandører. Digitalisering av norske kommuner er et viktig satsingsområde for oss og vi er glad for å kunne bidra til at de er i front av den teknologiske utviklingen i Trondheim, sier Kolbjørn Haarr, konserndirektør for EVRY i Norge.

EVRY er hovedleverandør og systemintegrator med hovedansvar for leveransen. EVRY har med en rekke underleverandører: Telenor, som står for selve fast- og mobilavtalene, Telenor Ucom med mobile bedriftsnettløsninger, LinkMobility med SMS-tjenester og FramWeb som leverer løsning for beredskap og varsling av innbyggerne.

Dagens telefoniavtale utløper i slutten av april 2018. Den nye kontrakten trer i kraft 1. mai og er resultatet av en omfattende evalueringsprosess med anbudsinnbydelse, prekvalifisering av leverandører, konkurranse og forhandlinger med utvalgte leverandører. Evalueringsprosessen der EVRY ble valgt som hovedleverandør omfattet blant annet evnen til å ta totalansvar for leveransen, kompetanse- og innovasjonsressurser hos leverandøren, gode referanseprosjekter samt leverandørens satsing på forskning og utvikling. Trondheim kommune og EVRY har fra tidligere et samarbeid på andre områder innen IT.

Kontaker
Anne Vandbakk
Kommunikasjonsdirektør EVRY Norge
+47 95206545
anne.vandbakk@evry.com

Om EVRY
EVRY er et ledende nordisk IT-tjeneste og programvareselskap med mer enn 10 000 kunder i privat og offentlig sektor. Over fem millioner mennesker i Norden bruker daglig løsninger levert av EVRY. Gjennom en sterk lokal tilstedeværelse med dyp teknologisk og forretningsmessig innsikt er EVRY en pådriver i kundenes innovasjon og fornyelse. EVRY hadde i 2017 en omsetning på NOK 12,6 milliarder og 8 500 ansatte i 9 land. Hovedkontoret ligger på Fornebu utenfor Oslo og selskapets aksjer er notert på Oslo Børs. www.evry.com.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn