noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto ansetter forskeren Christian Guttmann for å styrke nordisk satsing på kunstig intelligens

02 februar 2018

Kunstig intelligens vokser raskt i stadig flere sektorer og virksomheter, og endrer samfunnet på en rekke ulike utall måter. For å styrke satsingen på området har Tieto rekruttert Christian Guttmann, en verdensledende ekspert innen bruk av kunstig intelligens.

Christian er både professor og gründer. Han har bakgrunn fra verdensledende forskningsinstitutter, oppstartsmiljøer og selskaper. Hos Tieto skal han skape muligheter i krysningen mellom forskning og praktisk utnyttelse av kunstig intelligens, maskinlæring og datavitenskap.

- Christians kunnskap og ekspertise vil tilføre oss både teoretisk og praktisk kunnskap slik at vi kan gripe de betydelige mulighetene som finnes for både samfunn og næringsliv, både i Norden og globalt. Med vårt team kan vi lage tjenester og løsninger ved bruk av kunstig intelligens som gir fordeler for hele samfunnet, sier Christian Schøyen, leder av Tieto Norge.

- Kunstig intelligens og bruk av data er en aktiv del av Tietos visjon for fremtidig vekst og suksess. Jeg ser frem til å bli en del av deres sterke fagmiljøer, ettersom løsninger bygget på kunstig intelligens blir en integrert del av IT-tjenester og produkter innen alle områder og sektorer. Jeg ser frem til å bidra til Tietos vekst og innovasjonsstrategi, og ekspandere selskapets nordiske forsprang og gradvis bygge et enda sterke fagiljø på områdetsier Christian Guttmann.

Christian begynner i stillingen som global leder for kunstig intelligens og datavitenskap. Han har en professor II-stilling ved University of New South Wales i Australia, og er tilknyttet forsker ved Karolinska Institute i Stockholm, Sverige. Han er også adm. direktør hos Nordic AI Institute. I tillegg har han etablert og jobbet i mange oppstartsselskaper gjennom de siste 25 årene, samt hos noen av verdens største amerikanske og europeiske IT-selskaper. I sin nye stilling vil Christian fortsette å være dypt engasjert i ulike forsknings- og oppstartsmiljøer.

Tieto har utviklet flere datadrevne prosjekter hvor kunstig intelligens står sentralt. Fjorårets Tieto and the City of Espoo var starten på et unikt datadrevet eksperiment. Prosjektet består av å kombinere et høyt antall sosiale og helsemessige data, for å identifisere nye metoder for å målrette tjenester til innbyggere og forhindre sosial ekskludering.

CV: Christian Guttmann 
2018 – Global Head of Artificial Intelligence and Data Science and Chief Artificial Intelligence Scientist (Vice President), Tieto

2014 - Professor (Adj. Assoc.) Artificial Intelligence, University of New South Whales, Australia
2014 - Adjunct Researcher, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
2017 - Board member, Swedish Artificial Intelligence Society, Sverige
2017 - Co-Chair – Sponsorship, International Joint Conference on Artificial Intelligence
2016 - Executive Director of NAII, the Nordic Artificial Intelligence Institute, Stockholm, Sverige
2016 - Director of Artificial Intelligence and Data Science, HealthiHabits, Stockholm, Sverige
2014 - 2016 Senior Analyst and Project Lead, IVBAR, Stockholm, Sverige
2012 - 2014 Area Lead in Health Care Analytics, IBM Research, Australien
2010 - 2012 Senior Researcher and Theme Leader iCare, Etisalat British Telecom Innovation Centre, UAE

Utdannelse 
2003 - 2008 PhD i Distributed Artificial Intelligence (Monash University, Australia) 
1998 - 2001 Master i Science Artificial Intelligence (Royal Institute of Technology, Sverige) 
1996 - 2001 Diplominformatiker (University Paderborn, Tyskland) 
1998 - 2001 Bachelor (psykolog) (Stockholm University, Sverige) 

Annet 
Christian har vært foreleser til inviterte og besøkende ved Harvard University og Stanfords forskningsinstitutt, samt mange internasjonalt ledende universiteter. Han er en ettertraktet taler og har blitt invitert til over 200 bransjeforumer og forskningsseminarer verden over innen AI. I tillegg er han også rådgiver for internasjonale myndigheter og bedriftsledere innen strategiske valg ved bruk av AI.  Christian setter spor, og har over 50 publiseringer og patenter innen kunstig intelligens. Han er medarrangør av ledende internasjonale konferanser om AI.

Følg Christian på LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/guttmann/) og Twitter (https://twitter.com/ChrisXtg).

Kontakt for ytterligere informasjon:
Knut Ekern, Tieto Norge, Telefon: 93 00 26 00, epost: knut.ekern[at]tieto.com

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn