noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Swedbank Norge inngår langsiktig avtale med EVRY

16 januar 2018

For å kunne tilby fremtidens banktjenester, har Swedbank Norge valgt å videreføre avtalen med EVRY om leveranse av løsninger for bankdrift, inkludert neste generasjon kjernebank- og betalingsløsninger. Avtalen løper over fem år, med opsjon på ytterligere ett år.Det fornyede samarbeidet innebærer at EVRY skal støtte Swedbank Norges forretnings-virksomhet og mål om fortsatt vekst i et marked i rask endring. Med neste generasjon kjernebank- og betalingsløsninger levert som en tjeneste (SaaS) vil EVRY innfri Swedbank Norges krav om økt robusthet, samt forenkling og forutsigbarhet på leveranser. Samtidig vil regulatoriske krav ivaretas.

– Swedbank fortsetter sin satsing i Norge og er opptatt av å styrke kunderelasjonene ytterligere. Swedbank har en lang historie av innovasjon, og vi vet at framtidsrettede løsninger er en nødvendighet for å møte kundenes forventninger. Den nye avtalen vil være med å legge til rette for at Swedbank Norge når sine langsiktige mål. Med EVRY har vi en partner som tenker langsiktig og som godt forstår både mekanismene i bankmarkedet og våre behov. Det forlengende samarbeidet sikrer oss tilgang på stabile, fleksible og kostnadseffektive IT-tjenester, sier Tone Lunde Bakker, General Manager i Swedbank Norge.

– At Swedbank Norge ønsker å videreføre det samarbeidet vi har hatt gjennom mange år, ser vi på som en stor tillitserklæring. Det er svært gledelig at Swedbank velger å satse på vår nye kjernebankplattform og våre fremtidsrettede betalingsløsninger. Swedbank Norge får nå betydelig kostnadsdeling og en moderne og kundesentrisk løsning som til enhver tid imøtekommer myndighetenes krav. Vi ser frem til å videreføre det gode samarbeidet vi har med Swedbank, sier Wiljar Nesse, konserndirektør for Financial Services i EVRY.


Kontaktpersoner
Wiljar Nesse, EVP Financial Services EVRY, tlf.  +47 934 48 116

Viola Hellström, VP Communications Financial Services EVRY, tlf. + 46 73 708 1727
Tone Lunde Bakker, General Manager i Swedbank Norge, tlf. + +47 913 78 465

Om Swedbank Norge
Swedbank etablerte seg i Norge i 1999 og tilbyr et bredt utvalg av produkter og tjenester innen finansiering, plassering og investeringer til selskaper og organisasjoner. I Norge er vi organisert som en filial av Swedbank AB, med ca 160 ansatte ved vårt kontor i Oslo. Swedbank er blant de ledende finansforetakene i Norge og utgjør en slagkraftig forretnings- og investeringsbank med lokalt fokus og nordisk rekkevidde.

Kontaker

Viola HellströmVP Communications, Financial Services
+46 737 08 17 27
viola.hellstrom@evry.com 

Om EVRY
EVRY er et ledende nordisk IT-tjeneste og programvareselskap med mer enn 10 000 kunder i privat og offentlig sektor. Over fem millioner mennesker i Norden bruker daglig løsninger levert av EVRY. Gjennom en sterk lokal tilstedeværelse med dyp teknologisk og forretningsmessig innsikt er EVRY en pådriver i kundenes innovasjon og fornyelse. EVRY hadde i 2016 en omsetning på NOK 12,2 milliarder og 8 500 ansatte i 9 land. Hovedkontoret ligger på Fornebu utenfor Oslo og selskapets aksjer er notert på Oslo Børs. www.evry.com.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn