noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

EVRY og Gassco inngår IT-avtale

15 januar 2018

EVRY og Gassco har inngått en strategisk rammeavtale med en estimert verdi på ca 300 millioner kroner, inkludert opsjoner. Avtalen løper over tre år, med opsjon på ytterligere to pluss to år. EVRY skal levere et bredt spekter av IT-tjenester som hjelper Gassco sikre maksimal verdiskaping av gassressursene på norsk kontinentalsokkel.Som operatør for det integrerte transportsystemet for gass fra norsk kontinentalsokkel til land i Europa, er velfungerende IT-systemer avgjørende. Helt siden Gassco ble etablert, har selskapet samarbeidet tett med EVRY. Det gode samarbeidet videreføres og omfatter tjenester som drift og overvåkning, support, nettverk, applikasjonsforvaltning, IT-sikkerhet, samt utstyrsleveranser, vaktordning og rådgivning. EVRY vil som en del av avtalen inngå som en integrert del av Gasscos IT-organisasjon for drift, forvaltning, brukerstøtte og utvikling av driftskritiske systemer.

– Som ansvarlig for transport av gass fra norsk sokkel til Europa er Gassco avhengig av å ha sikre og pålitelige IT løsninger. Det norske gasseventyret startet for 40 år siden, og gassleveransene har aldri vært høyere enn det de er nå. Det er viktig for oss å ta i bruk nye muligheter for å sikre effektive og konkurransedyktige løsninger også i et langsiktige perspektiv. Digitalisering og informasjonsteknologi er sentrale og viktige komponenter i dette. Samarbeidet med EVRY har vart lenge og har vært godt. Selskapet har lokal forankring, samtidig som de er en stor og kompetent organisasjon med kapasitet til å ta større oppdrag med høy kompleksitet og krevende sikkerhetskrav, sier Kristin Kinn Kaste, direktør Systemdrift, i Gassco.  

– Millioner av mennesker er avhengige av at Gassco sørger for sikker, stabil og effektiv transport av gass fra norsk sokkel. Vi er svært glade for å få fornyet tillit gjennom avtalen, som er av stor samfunnsmessig betydning. Våre leveranser vil bli bemannet av et lokalt kjerneteam bestående av høyt sertifiserte ressurser, samt nasjonal og global ekspertise, som alle har inngående kunnskap om Gassco og selskapets prosesser, sier Kolbjørn Haarr, konserndirektør for EVRY i Norge. 

EVRY har de siste årene investert tungt i å bygge kompetanse og partnerskap med ledende, globale teknologileverandører som Google, Amazon Web Services, Microsoft og IBM. Det er i forbindelse med disse partnerskap utviklet mange nye tjenester basert på kunstig intelligens, tingenes internett, avansert analyse og robotisering. Med disse nye tjenester er EVRY enda bedre rustet til å tilby en helhetlig portefølje av fremtidsrettede IT-tjenester. Således vil Gassco med avtalen bli ivaretatt av en av markedets ledende digitaliseringsaktører

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Anne Vandbakk, kommunikasjonsdirektør i EVRY Norge Telefon: +47 95206545 / E-post: anne.vandbakk@evry.com

Kristin Kinn Kaste, direktør for systemdrift i Gassco. Telefon: 47235823 /E-post: kkk@gassco.no

Om EVRY
EVRY er Skandinavias ledende leverandør av IT-tjenester med lokal tilstedeværelse i over 50 byer og tettsteder. EVRY satser på utvalgte bransjer som offentlig sektor, bank og finans, forsikring, helse, energibransjen, olje og gass, produksjonsbedrifter, handel og logistikk, teknologi og kommunikasjon og servicebedrifter. Ved hjelp av bransjekunnskap og teknologisk innsikt skaper EVRY digitale fortrinn til fordel for sine kunder og bidrar til utviklingen av fremtidens informasjonssamfunn. EVRY har ca. 9 000 ansatte og en årlig omsetning på ca. 12.5 milliarder kroner.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn