noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

EVRY skal forenkle identitetstyring og tilgangskontroll for alle NAV-ansatte

20 desember 2017

NAV og EVRY har inngått et samarbeid som skal gi en mer fleksibel og kostnadseffektiv styring av identiteter og tilganger til NAVs data. Økt sikkerhet, bedre kontroll, og redusert intern tidsbruk ved å innføre selvbetjening, er sentrale gevinster. Avtalen har en verdi på over 30 millioner kroner.
I dag har NAV en eldre, egenutviklet løsning for identitetsstyring og tilgangskontroll. Den nye løsningen fra EVRY, som er basert på selvbetjening, vil gjøre NAVs identitetsadministrasjon langt mer fleksibel, og redusere tidsbruk hos IT-avdelingen.

I tillegg til innføring av selvbetjening for de ansatte, blir det langt enklere rutiner for ledere, som får full oversikt over sine ansattes roller og tilganger – og selv kan gjøre endringer på disse. «EVRY Identity Management as a Service» er bygget opp rundt CA Technologies Identity Suite, og er solid, fleksibel og brukervennlig. Løsningen skal leveres som en tjeneste (Saas) satt opp i EVRYs skybaserte infrastruktur, og blir liggende i en egen sikker sone ved det toppmoderne datasenteret på Fet.

– Vi opplever stor interesse og etterspørsel etter denne tjenesten, som stadig blir viktigere for både private selskaper og offentlige aktører. Mange virksomheter behandler sensitive personopplysninger og trenger kontroll på tilgangene til disse. Vår erfaring er at uforholdsmessig mye tid og ressurser i dag brukes på identitetsstyring og tilgangskontroll, sier Kolbjørn Haarr, konserndirektør for EVRY i Norge.

– Tjenesten, som NAV har valgt, gir både et økt sikkerhetsnivå og minimerer manuelle operasjoner og brukerstøtte. Samtidig får man forutsigbarhet på kostnader, da at man slipper investeringer i egen infrastruktur, men betaler basert på antall brukere, bruksmønster og tjenesteomfang, sier Haarr.

Avtalen har en verdi på MNOK 31,3 over seks år (fire år med opsjon på ytterligere ett pluss ett år).

Kontakter

Anne Vandbakk
Kommunikasjonsdirektør EVRY Norge
+47 95206545
anne.vandbakk@evry.com

Om EVRY

EVRY er Skandinavias ledende leverandør av IT-tjenester med lokal tilstedeværelse i over 50 byer og tettsteder. EVRY satser på utvalgte bransjer som offentlig sektor, bank og finans, forsikring, helse, energibransjen, olje og gass, produksjonsbedrifter, handel og logistikk, teknologi og kommunikasjon og servicebedrifter. Ved hjelp av bransjekunnskap og teknologisk innsikt skaper EVRY digitale fortrinn til fordel for sine kunder og bidrar til utviklingen av fremtidens informasjonssamfunn. EVRY har ca. 9 000 ansatte og en årlig omsetning på ca. 12.5 milliarder kroner.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn