noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

EVRY og Bankdata gir danske bankkunder bedre likviditetsstyring

28 august 2017

(Oslo 28. august 2017) Danske Bankdata, som leverer IT-tjenester til flere av de største bankene i Danmark, har valgt Cash Management-løsninger fra EVRY. Avtalen løper over tre år og har en kontraktsverdi på cirka 30 millioner norske kroner.
Med Cash Management-løsninger fra EVRY får Bankdata markedets mest sofistikerte løsning for likviditetsstyring, som inkluderer tjenestene Cash Pool, Cross Border Cash Pool og Global Liquidity Management. Bankdatas medlemsbanker kan tilby nye og avanserte produkter til sine bedriftskunder og får med dette bedre likviditetsoptimalisering, redusert ’time-to-market’ og reduserte driftskostnader.

Avtalen omfatter prosjektimplementering, programvarelisenser, tjenester, samt applikasjonsadministrasjon med 24/7 applikasjonsstøtte. Prosjektet startet før sommeren med en vellykket konseptvalidering, Proof of Concept, som vil sluttføres i høst.

– For å være hovedbank for sine største og mest komplekse bedriftskunder er våre elleve medlemsbanker avhengig av å kunne tilby innovative og avanserte produkter for likviditetsstyring. Etter å ha vurdert ulike alternativer, konkluderte vi med at EVRY hadde den beste og mest brukervennlige løsningen. Med EVRYs moderne og velprøvde løsning styrker vi våre medlemsbankers posisjon som ledende leverandører av tjenester med høy verdi til bedriftsmarkedet, sier Poul Erik Osmundsen, Underdirektør Basis og Betalinger i Bankdata.

– Denne avtalen gir EVRY en sterkere posisjon i det danske markedet, som er strategisk viktig for oss. At en så profesjonell og kompetent aktør som Bankdata har valgt EVRY som samarbeidspartner, er vi meget stolte av. Vi ser frem til å jobbe tett med Bankdata og tilrettelegge våre løsninger til noen av de fremste bankene i Danmark. En rekke ledende banker i Norge bruker allerede våre løsninger for likviditetsstyring, og de danske bankene vil kapitalisere på forretningsverdien i våre leveranser, sier Wiljar Nesse, konserndirektør for Financial Services i EVRY.

EVRYs Cash Management-løsninger, som er en del av selskapets Core Banking og Payment Suite, integreres nå med Bankdatas kjernebanksystem. EVRYs nye plattform for kjernebank og betalingsløsninger leveres som komponenter basert på industristandard. Utviklingsstrategi og implementeringsmetodikk er forankret gjennom et tett samarbeid med BIAN-nettverket (Banking Industry Architecture Network). Moderne arkitektur og standarder, blant annet ISO 20022, sikrer at løsningene er fleksible, kostnadseffektive og tilrettelagt for å oppfylle internasjonale krav. Løsningene kan leveres som SaaS-tjenester fra EVRY, eller som komponenter installert hos kunden.

Kontaktpersoner
Wiljar Nesse EVP Financial Services, EVRY, tlf.  +47 934 48 116
Viola Hellström, VP Communications Financial Services, EVRY, tlf. + 46 73 708 1727
Poul Erik Osmundsen, Underdirektør Basis & Betalinger, Bankdata, tlf. +45 7924 2161

Om Bankdata
Bankdata er en non profit-bedrift som eies av elleve medlemsbanker. Blant disse er to av Danmarks fem største banker, Sydbank og Jyske Bank. Bankdata har som mål å sikre utviklingen og drifte medlemmenes IT-løsninger så de er konkurransedyktige mot andre aktører i bransjen. Bankene deltar aktivt i planleggingen, utviklingen og prioriteringen av selskapets aktiviteter. Med sine 700 ansatte er Bankdata en av de største IT-leverandører innen finans i Danmark. Bankdata leverer totale IT-løsninger til finanssektoren. Herunder utvikling av nett- og mobilbank, kreditt- og rådgivningsverktøy, support og sikkerhet.

Kontakter

Viola Hellström
VP Communications, Financial Services
+46 737 08 17 27
viola.hellstrom@evry.com

Om EVRY
EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle fremtidens informasjonssamfunn, og på denne måten skaper selskapet daglig verdier til det beste for kundenes virksomhet og samfunnet. EVRY kombinerer høy bransje- og teknologikompetanse med lokale leveransemodeller og internasjonal slagkraft. EVRY har om lag 9 000 ansatte, og selskapet jobber målrettet for å bevise at nordiske kunder betjenes best av de som kjenner nordiske virksomheter fra innsiden. EVRY har en årlig omsetning på nærmere 13 milliarder kroner. www.evry.com

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn