noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto og ICA Banken inngår avtale om bedriftslånsløsning

05 juli 2017

Tieto har inngått en tre-årig avtale med ICA Banken. Avtalen innebærer at Tieto tar fullt ansvar for IT-løsning, drift og forvaltning av ICA Bankens nye finansielle produkt Corporate Loans by ICA. Ved å gjøre dette utvider Tieto dagens leveranse til ICA Banken som har dreid seg om privatlån til nå også å omfatte tjenester innen bedrifts- og leasingkreditter.

- Vi er stolte og glade for tilliten fra ICA Banken. Jeg er overbevist om at vår Financial BPO i kombinasjon med vår låneplattform kan støtte ICA Banken i deres tilbud, samt effektivisere bankens prosess for bedrifts- og leasingkreditter, sier Pedram Tadayon, forretningsområdeansvarlig hos Emric, en del av Tieto.

Prosjektet har allerede startet og en fullskala bedriftsløsning som håndterer søknader og søknadsdokumenter lanseres i juni 2017. Tieto leverer en søknadsprosess for leasingsaker der Emric også administrerer ICAs kreditter gjennom hele livssyklusen. Tjenesten gjør det mulig for ICA Banken å utvide sitt kredittilbud til bedriftsmarkedet.

 - De har valgt en framtidsrettet, moderne og svært skalerbar løsning. Plattformen skal sørge for at ICA Bankens forretningsvirksomhet kan vokse. Den fortsatte tilliten bekrefter vår rolle som en langsiktig partner for våre kunder innen bank- og finansmarkedet, sier Pedram Tadayon. 

Kontaktpersoner for media:
Knut Ekern, Tieto, telefon: 93 00 26 00

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. www.tieto.com.

Emric er en global leverandør av programvareløsninger for å opprette og administrere nesten alle typer lån, boliglån, aktiv forvaltning og leasing. Med over 60 kunder i 24 land og administrering av finansielle kontrakter i 94 land utvikler Emric produkter beregnet for multinasjonale relasjoner. Emric har vært en del av Tieto siden 1. september 2016. www.emric.com

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn