noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

EVRY hjelper Europris med neste generasjons intranett basert på Facebook og Google

03 juli 2017

Skybaserte IT-tjenester med mobilen som primærkanal slår an i handelsnæringen. Europris har med hjelp fra EVRY innført Workplace by Facebook, og har tatt i bruk Googles G suite for effektiv brukerhåndtering. Nå skal også dokumenthåndteringssystemet Google Docs integreres i skyløsningen, som vil bli Europris sitt nye intranett.Europris har 3500 ansatte, der 3000 er butikkansatte og 500 jobber på lager, med logistikk eller på hovedkontoret. Med hjelp fra EVRY tar butikkjeden nå i bruk Workplace by Facebook for å bedre samhandlingen internt.

– Dette er en super løsning for handelsnæringen, som er Norges største private sysselsetter. Det er cirka 320 000 ansatte i denne bransjen, hvor de færreste jobber på kontor med daglig bruk av PC eller e-post. Med Workplace kan de ansatte også benytte mobilen som kommunikasjonskanal, noe som gir langt bedre informasjonsflyt og samhandling, sier Tuomo Louhivuori, konserndirektør for EVRY Cloud Services.

– EVRY har vært en viktig partner for å komme raskt i gang, og vi har fått god hjelp med klargjøring av teknisk plattform for både pilot og utrulling. Samarbeidet har gitt oss riktig fokus, og bruk av beste praksis har spart oss for mye tid. Spesielt på personvernspørsmål og norsk lovgivning har bistanden vært viktig, sier Siv Kari Nebb Nybøle, Leder for Butikkdata og IT- service hos Europris.

Effektiv brukerhåndtering Europris sitt HR-system «HRessurs» er kilden til informasjon om alle ansatte. Detaljer herfra eksporteres til Googles G suite og et IDM-system (Identity Management) sørger for at alle ansatte får en digital identitet. – Vi får nå alt i ett system, og trenger ingen egen infrastruktur. Dette gjør det enklere både for brukerne og for oss. Løsningen gjør det blant annet enklere for oss å administrere ansatte som begynner og slutter, noe som gir større kontroll og sikkerhet, sier Lars Ove Davidsen, fagansvarlig for Business Intelligence og datavarehus hos Europris.

Gir stor verdi – Workplace har lav brukerterskel og fungerer perfekt for oss som en felles arbeidsflate. Informasjonsdelingen har blitt mye bedre og går mye raskere. Vi hadde nylig en hagekampanje der vi effektivt fikk informasjon ut til de ansatte og hvor de ulike butikkene ivrig delte sine erfaringer og bilder til inspirasjon, sier Nebb Nybøle.

Alle ansatte i Europris får tilgang til Workplace, også deltidsansatte. Ved hjelp av singel sign on vil de ansatte enkelt få tilgang til selskapets ulike systemer. Det er etablert egne grupper per butikk, noe som fungerer utmerket når man for eksempel trenger ekstra personell ved sykdom.

– Vår erfaring så langt er veldig positiv. Workplace og G suite fungerer veldig bra sammen, og er en kostnadseffektiv løsning. Det finnes en rekke muligheter i G suite som passer godt for handelsnæringen, som chat, video og kontorstøtte.Når vi etter hvert kombiner Workplace med Google Docs, vil vi få vi et dynamisk, moderne og effektivt intranett, sier Davidsen.

Kontakter

Geir Remman
VP Communications, EVRY Operations
+47 970 55 017
geir.remman@evry.com

Om EVRY

EVRY er et ledende nordisk IT-tjeneste og programvareselskap med mer enn 10 000 kunder i privat og offentlig sektor. Over fem millioner mennesker i Norden bruker daglig løsninger levert av EVRY. Gjennom en sterk lokal tilstedeværelse med dyp teknologisk og forretningsmessig innsikt er EVRY en pådriver i kundenes innovasjon og fornyelse. EVRY hadde i 2016 en omsetning på NOK 12,2 milliarder og om lag   8 500 ansatte i 9 land. Hovedkontoret ligger på Fornebu utenfor Oslo og selskapets aksjer er notert på hovedlisten på Oslo Børs.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn