noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Trondheim kommune velger økonomisystem fra EVRY

22 juni 2017

Trondheim kommune har valgt nytt økonomisystem fra EVRY. Systemet er basert på Unit4 Business World og implementeres av EVRY. Avtalen er blant årets største kontrakter for virksomhetssystem (ERP) i Norge.Trondheim kommune har store forventninger til forbedring av sin økonomifunksjon etter innføring av ny løsning. Konkret vil den nye løsningen gi forbedret brukergrensesnitt, automatisering av prosesser samt utvidet funksjonalitet slik at kommunen får frigitt tid å levere bedre tjenester til innbyggerne.

Trondheim kommune ønsket en velprøvd løsning med gode referanser. EVRY har en ledende posisjon i det norske markedet og leverer Unit4 løsningen til majoriteten av de største kommunene i Norge.

- Vi har valgt EVRY og Unit4 Business World utfra en helhetsvurdering der målet er en mer effektiv og brukervennlig hverdag. Tiden vi frigir vil vi bruke til proaktiv oppfølging internt samt bedre innbyggerdialog. Vi ønsket en konkurransedyktig ferdig utviklet løsning med videre potensiale. EVRY tilbød det totalt sett mest fordelaktige tilbudet sier Olaf Løberg, kommunaldirektør for finans.

Bjørn Villa, IT-sjef i Trondheim kommune understreker fordelen med en ASP løsning fra EVRY som sikrer en enhetlig total leveranse med en fast månedlig kostnad. Gjennom skytjenesten, levert fra EVRYs datasenter i Norge, ivaretar EVRY nødvendige endringer i løsningen etter hvert som teknologien utvikler seg og det lanseres flere offentlige felleskomponenter som kommunen må forholde seg til.

Konserndirektør i EVRY Kolbjørn Haarr er fornøyd med at Trondheim kommune nå utvider samarbeidet med EVRY. «Trondheim kommune er en kompleks virksomhet med høye krav til kontinuerlig omstilling, effektivisering og god styring. Avtalen krever løsninger og partnere som evner og utnytte ny teknologi og digitale fordeler, og derfor er vi stolte av at Trondheim kommune ønsker å inngå denne avtalen med oss», sier Kolbjørn Haarr.

Kontakter

Anne Vandbakk
Kommunikasjonsdirektør EVRY Norge
+47 95206545
anne.vandbakk@evry.com

Om EVRY

EVRY er Skandinavias ledende leverandør av IT-tjenester med lokal tilstedeværelse i over 50 byer og tettsteder. EVRY satser på utvalgte bransjer som offentlig sektor, bank og finans, forsikring, helse, energibransjen, olje og gass, produksjonsbedrifter, handel og logistikk, teknologi og kommunikasjon og servicebedrifter. Ved hjelp av bransjekunnskap og teknologisk innsikt skaper EVRY digitale fortrinn til fordel for sine kunder og bidrar til utviklingen av fremtidens informasjonssamfunn. EVRY har ca. 9 000 ansatte og en årlig omsetning på ca. 12.5 milliarder kroner.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn