noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Sterk vekst i digitale tjenester gir økt lønnsomhet i 1. kvartal 2017

02 juni 2017

EVRY økte omsetningen med 6,6 prosent til NOK 3,177 millioner i første kvartal 2017. Det er sterk vekst i etterspørselen etter digitale løsninger som gjør at EVRY kan rapportere organisk vekst for tredje kvartal på rad.EVRY rapporterte et normalisert EBITA(*) resultat på NOK 345 millioner i kvartalet sammenlignet med NOK 257 millioner i første kvartal 2016. EBITA marginen økte fra 8,4 prosent i fjor til 10,9 prosent i første kvartal 2017. EBITA-marginen viser en sterk positiv utvikling drevet av strategiske initiativ knyttet til infrastrukturvirksomheten og fortsatt positiv utvikling i faktureringsgraden.

«Den sterke resultatfremgangen fortsetter i dette kvartalet med betydelig marginforbedring. Dette er en bekreftelse på at EVRYs nye forretningsmodell med økt fokus på digitale tjenester, globale partnerskap og vertikalisering er bærekraftig. Vi fortsetter å ta markedsandeler, og gjennom ytterligere å styrke vår digitale kompetanse og tjenestetilbud, skal vi styrke vår posisjon på markedet», sier konsernsjef Björn Ivroth.

EVRY har en ordrereserve på NOK 20 milliarder ved utgangen av kvartalet, noe som er en økning på NOK 3,2 milliarder fra tilsvarende periode i fjor.

Kontantstrømmen har også forbedret seg gjennom kvartalet og målt ved «cash conversion» endte den på 82 prosent i første kvartal 2017, sammenlignet med 75 prosent i samme periode i fjor.

EVRY har også inngått en eksklusiv intensjonsavtale om kjøp av det finske selskapet Samlink i kvartalet. Målet er å styrke posisjon i det finske bankmarkedet.

*) Normalisert EBITA: Driftsresultat før avskrivning av kundekontrakter og nedskrivning av immaterielle eiendeler og andre inntekter og kostnader.

Kontakter

Geir Remman
VP Communications, EVRY Operations
+47 970 55 017
geir.remman@evry.com

Om EVRY

EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle fremtidens informasjonssamfunn, og på denne måten skaper selskapet daglig verdier til det beste for kundenes virksomhet og samfunnet. EVRY kombinerer høy bransje- og teknologikompetanse med lokale leveransemodeller og internasjonal slagkraft. EVRY har om lag 8 200 ansatte, og har en årlig omsetning på vel 12 milliarder kroner

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn