noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto lanserer en en ny digital oppstartløsning for forsikringsselskaper

10 mai 2017

I dag lanserer Tieto Insurance-in-a-Box, en digital oppstartplattform som gjør det mulig for forsikringsselskap å tilby nye produkter på mindre enn to måneder. Nå kan forsikringsselskaper omfavne de nyeste teknologitrendene for go-to market og vekst.

Store endringer i digital- og distribusjonsteknologi innen forsikringsdomenet skaper en forretningsmulighet både for de etablerte og utfordrerne. Løsningen for å imøtekomme endringen er å skape en digital oppstart, en greenfield-tilnærming som fungerer selvstendig eller med minimal integrasjon med andre systemer.

Insurance-in-a-Box korter inn tiden for oppbygging og lansering av nye produkter fra en tradisjonell tidsramme på 18+ måneder til under to (2) måneder, noe som gir raskere måter å pilotere nye ideer. Som en white-label-plattform med forhåndsintegrerte økosystempartner-løsninger som støtter ulike leveringsmetoder gir den et optimalt kostnad/nytteforhold.

“På Tieto investerer vi kontinuerlig i å hjelpe våre kunder med å bygge opp evnen og fleksibiliteten til å prøve nye ideer og utforske nye inntektsstrømmer uten å forstyrre den eksisterende virksomheten.”, sier Christian Segersven, Vice President, Tieto Financial Services.

Innovative partnere som Insicon, Giosg, Ikione, Futusome, Signicat, TrueMotion og FRISS gjør Insurance-in-a-Box til et omfattende og modulært økosystem med akseleratorekspertise innen kjerneforsikring samt deres tilknyttede plug-in tjenester.

Hvis du vil vite mer: https://campaigns.tieto.com/Insuranceinabox

For mer informasjon kontakter du:

Christian Segersven, Vice President Tieto Financial Services
christian.segersven@tieto.com, +358 50 3112486

Om Tieto

Tieto har som mål å gripe viktige muligheter i en datadrevet verden og forvandle disse til livslange verdier for mennesker, næringslivet og samfunnet. Vi tar sikte på å være kundens førstevalg for revitalisering av virksomheten ved å kombinere våre programvareløsninger og tjenester med saminnovasjon og økosystemer som drivkraft. www.tieto.com

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn