noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Rekordresultat fra EVRY i 2016

02 mai 2017

Med en total omsetning på NOK 12,2 milliarder leverte EVRY en normalisert EBITA på NOK 1,3 milliarder i 2016 som er det beste resultatet i selskapets mer enn 50-årige historie. Økt markedsfokus og en rekke forbedringstiltak har bidratt til å styrke resultatet i 2016. Digital transformasjon er på agendaen i alle bransjer og sektorer, og dette blir en sentral driver for videre vekst og lønnsomhet for EVRY i tiden fremover.Det normaliserte EBITA resultatet på NOK 1.322 millioner i 2016 er en betydelig forbedring Dette representerer en vekst på 62 prosent sammenlignet med 2015, og underbygger resultatet med en rekke vellykkede strukturelle og strategiske endringer i EVRYs operasjonelle virksomhet.

Kontantstrømmen i 2016 var rekordhøy og målt ved «cash conversion» endte den på 108 prosent, en økning fra 98 prosent fra ett år tidligere.

EVRY ser nå effektene av de forbedringstiltak som ble iverksatt gjennom 2015. Dette gjelder blant annet en forenklet organisasjon med økt kunde- og markedsfokus, forbedret leveransekvalitet og høyere effektivitet. EVRY avsluttet 2016 med en «all-time-high» ordrereserve på NOK 20,8 milliarder. I sum har forbedringstiltakene bidratt til at EVRY i 2016 fikk en normalisert EBITA margin på 10,8 prosent mot 6,3 prosent året før.

«I sum har 2016 vært et meget godt år for EVRY. Vi må likevel erkjenne at vi må legge listen enda høyere for å bevare og styrke vår posisjon i et krevende marked. Både markedet og kundenes forventninger endres raskt. Tidligere kom kundene med klare bestillinger, tydelige behov og spesifiserte krav. I dag er usikkerheten større til hvor den teknologiske utviklingen går, og kunder søker i større grad råd om hvordan digitale løsninger kan skape bedre tjenester og økt konkurransekraft. EVRY besitter betydelig teknologikunnskap som vi i enda større grad må kobles med strategisk forståelse og innsikt», sier konsernsjef Björn Ivroth.

«Utfordringen for EVRY i årene fremover blir å sikre en lønnsom vekst. Endringsviljen og prestasjonene i 2016 gir oss grunn til å tro at denne ambisjonen er realistisk», sier Ivroth.

Kundesentrisk innovasjon og akselerert vekst

Omsetningen i 2016 ble NOK 12,2 milliarder. Den organiske veksten for året under ett viste en nedgang på 0,9 prosent men det var en klar positiv trend gjennom året med en organisk vekst på 1,5 prosent i andre halvår, og 2,2 prosent i årets siste kvartal. Dette er et resultat av at EVRY gjennom 2016 har vunnet flere store og strategisk viktige kontrakter med store norske og svenske selskaper innenfor både privat og offentlig sektor, samtidig som selskapet har opprettholdt og ytterligere forsterket sin posisjon innenfor SMB markedet.

«Digital transformasjon er på agendaen i alle bransjer og sektorer. For EVRY betyr dette store muligheter for vekst og utvikling. Vår utfordring blir å møte behovet til kundene og markedet med kunnskap, innsikt og fremsynthet. Veksten fremover kommer ikke innenfor tradisjonell IT, men fra digital virksomhetsutvikling», sier konsernsjef Björn Ivroth i EVRY.

EVRY har etablert en posisjon som rådgiver og uavhengig leverandør av skytjenester for sine kunder. Ved hjelp av selskapets Cloud Management Platform, kan EVRY effektivt transformere kundenes løsninger. Dette gjør at kundene kan utnytte det brede tilbudet av skyløsninger på markedet.

EVRY investerer også i det raskt voksende markedet for kognitiv teknologi for å møte kundenes behov for nye innovative tjenester som kan realisere det fulle potensialet innen digitaliseringen.

EVRYs ambisjon er å være kundenes uavhengige og foretrukne partner når det gjelder anvendelse av kognitive løsninger som en integrert del av virksomhetens strategi og teknologiske plattform. Som et ledd i akselerasjonen av EVRYs strategi har selskapet utvidet sitt langsiktige samarbeid med IBM til å omfatte kognitiv teknologi gjennom en avtale som global systemintegrator.

*) Normalisert EBITA: Driftsresultat før avskrivning av kundekontrakter og nedskrivning av immaterielle eiendeler og andre inntekter og kostnader.

Kontakter

Geir Remman
VP Communications, EVRY Operations
+47 970 55 017
geir.remman@evry.com

Om EVRY

EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle fremtidens informasjonssamfunn, og på denne måten skaper selskapet daglig verdier til det beste for kundenes virksomhet og samfunnet. EVRY kombinerer høy bransje- og teknologikompetanse med lokale leveransemodeller og internasjonal slagkraft. EVRY har om lag 10 000 ansatte, og har en årlig omsetning på nærmere 13 milliarder kroner.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn