noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Relacom får robust og moderne infrastruktur på EVRYs nye skysenter

18 april 2017

Relacom teknologiske infrastruktur har gjennomgått en kraftig fornyelse og modernisering som et ledd i innflyttingen i EVRYs nye skysenter som er lokalisert på datasenteret på Fet. Med miljøteknologi i verdensklasse oppnår Relecaom også en halvering av miljøutslippene.

Bild

Relacom er en ledende og uavhengig tjenesteleverandør av tekniske tjenester og strategiske løsninger innenfor Telecom, Energi og IoT Selskapets visjon er å være en foretrukken servicepartner innenfor teknisk infrastruktur i Norden. Den teknologiske oppgraderingen som EVRY nå har gjennomført gir Relacom et robust fundament, og i tiden fremover kan selskapet akselerere sin overgang til moderne skyløsninger.

Økt kapasitet og fleksibilitet


EVRY har flyttet hele Relacoms produksjonsplattform til EVRYs nye datasenter på Fet uten avvik eller innvirkning på den daglige driften. Et resultat av den omfattende flyttingen er at samtlige servere er oppgradert og virtualisert. Et tett samarbeid mellom applikasjonsteamet, kundens systemeiere og teamet fra IBM, resulterte i en vellykket migrering.

«Produksjonsmiljøet for våre applikasjonsservere, CITRIX plattformen og AX løsningen med databaser ble flyttet. Alt gikk etter avtalt plan, flyttingen var godt planlagt og utføringen var veldig bra», sier IT sjef Finn Fauske i Relacom.

Test og utviklingsmiljøet til kunden ble flyttet i november 2016 og var 100% vellykket og den øvrige infrastrukturen ble også migrert helt i henhold til planen i mars 2017.

For Relacom gir flyttingen også bedre stabilitet, ytelse, kapasitet og fleksibilitet på deres plattform, samt alle de fordelene det er med å kjøre på en ren virtualisert teknologi. En moderne teknologiplattform med den beste tilgjengelige miljøteknologien er også blant fordelene Relacom får ved å flytte tjenestene til det nye datasenteret. EVRYs datasenter på Fet har en PUE på 1,15 noe som innebærer en halvering av klimautslippene. «Migreringen og oppgraderingen av Relacoms teknologiske plattform er et resultat av et nøye planlagt arbeid som er systematisk gjennomført etter vår beste praksis. Fra EVRYs nye skysenter på Fet får Relacom en teknologisk infrastruktur som er robust, fleksibel og kan møte fremtidens muligheter innen digialisering», sier Ole Gunnar Aastad, direktør for EVRYs T&T program.

Kontakter

Geir Remman
VP Communications, EVRY Operations
+47 970 55 017
geir.remman@evry.com

Om EVRY

EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle fremtidens informasjonssamfunn, og på denne måten skaper selskapet daglig verdier til det beste for kundenes virksomhet og samfunnet. EVRY kombinerer høy bransje- og teknologikompetanse med lokale leveransemodeller og internasjonal slagkraft. EVRY har om lag 10 000 ansatte, og har en årlig omsetning på nærmere 13 milliarder kroner

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn