noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

EVRY investerer i kognitive løsninger og utvider partnerskapet med IBM

03 april 2017

EVRY investerer i det raskt voksende markedet for kognitiv teknologi for å møte kundenes behov for nye innovative tjenester som kan realisere det fulle potensialet innen digitaliseringen.

Bild

Det nordiske markedet for kognitive løsninger er forventet å vokse med drøyt 50% årlig de neste tre årene og vil ifølge EVRYs markedsanalyser utgjøre om lag 40 milliarder kroner i 2020.


Teknologi som bygger på kunstig intelligens (AI) og roboter har på kort tid gått fra å være forskningsbasert til å bli modne løsninger som kan gi grunnlag for fundamental fornyelse av virksomheter. For kundene betyr dette at beslutninger kan tas raskere og mer presist ved hjelp av avanserte prediktive analyser, prosesser kan automatiseres, analyse av data kan gi ny og dypere innsikt slik at kundebehov avdekkes og innovative løsninger skapes.


EVRYs ambisjon er å være kundenes uavhengige og foretrukne partner når det gjelder anvendelse av kognitive løsninger som en integrert del av virksomhetens strategi og teknologiske plattform. Ved bruk av kognitiv teknologi sammen med EVRY får kunder verdiforslag som kan gi rask tilbakebetaling av investeringer.


Som et ledd i akselerasjonen av EVRYs strategi har selskapet utvidet sitt langsiktige samarbeid med IBM til å omfatte kognitiv teknologi gjennom en avtale som global systemintegrator.


«Vi har valgt IBM som en global partner og som en viktig del av vår satsing på kognitiv teknologi. EVRY vil innarbeide deres teknologi i våre løsninger og tilpasse til lokale forhold. Kundene får dermed tilgang til skalerbare systemer som kan forstå, resonere og lære og tilrettelagt med standard grensesnitt, implementeringsmetodikk og beste praksis. Med kognitive løsninger levert fra EVRY får kundene tjenester som bidrar til å gjøre dem enda mer relevante i den digitale tidsalderen», sier konsernsjef Björn Ivroth i EVRY.


«Sammen med EVRY er vi fornøyd med å kunne annonsere en ny type partnerskap for kognitive løsninger i den nordiske regionen. EVRY er unikt posisjonert med sin nærhet til kunder og markedet gjennom sin teknologi- og industrikompetanse, slik at de kan skalere på IBMs kognitive kapabiliteter. Vårt partnerskap viser hvordan IBMs ekspertise, teknologi og tjenester kan bidra til at EVRY kan dra fordel av nye markedsmuligheter og tilby sine kunder nye innovative tjenester som er skalerbare, sier Vice President Matt Milton i IBM Global Technology Services.


Paradigmeskifte
 

Den kognitive teknologien baseres på avansert dataanalyse og maskinell språkforståelse i form av tekst og tale, i tillegg til tolking av bilde- og videomateriale. Gjennom tilgang på strukturerte og ustrukturerte data, med hjelp av stor prosessorkraft og datalagring, skal EVRY utvikle skyløsninger tilrettelagt for en rekke bransjer, herunder bank- og finans, forsikring, retail, helse og kommuner. I tillegg vil EVRY tilby kundene standard løsninger basert på IBM teknologi som «Chatbots»/Conversational services (NLP)», «Customer Insights», «Advanced Analytics, Automated reasoning» og anti hvitvask og regulatoriske forhold.
 

Kontakter

Geir Remman
VP Communications, EVRY Operations
+47 970 55 017
geir.remman@evry.com

Om EVRY

EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle fremtidens informasjonssamfunn, og på denne måten skaper selskapet daglig verdier til det beste for kundene og samfunnet. EVRY kombinerer høy bransje- og teknologikompetanse med lokale leveransemodeller og internasjonal slagkraft. EVRY har om lag 8 900 ansatte, og selskapet jobber målrettet for å vise at nordiske kunder betjenes best av de som kjenner nordiske virksomheter fra innsiden. EVRY har en årlig omsetning på nærmere 13 milliarder kroner.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn