noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto utvider bruken av e-fakturatjenester for Preem, Sveriges største leverandør av drivstoff

13 mars 2017

Tieto har utvidet samarbeidet med Preem, det største drivstoffselskapet i Sverige, til også å omfatte levering av e-fakturatjenester. Den økte bruken av e-fakturaer forventes å gi Preem en innsparing på 1,1 millioner svenske kroner over en periode på 25 måneder, og er en ytterligere forsterkning av selskapets miljøsatsing ved å redusere bruken av papir.

Den nye avtalen gir Preem muligheten til å sende elektroniske fakturaer til alle kunder og leverandører direkte gjennom nettbanken, selv om mottakeren ikke har sin egen e-faktureringstjeneste.

"Vi er glade for å utvide bruken av elektronisk fakturering med bistand fra Tieto. Vi har allerede sett fordelene ved disse tjenestene, både som et kostnadsbesparende tiltak og som en del av arbeidet vårt for å bidra til å forme en grønnere fremtid," sier Susann Jansson, forretningsstøtte i Preem. 

Avtalen er en forlengelse av et tidligere treårig partnerskap mellom Tieto og Preem.

Ved å øke bruken av e-faktura, forenkler Preem også betalingsprosessen for mange av sine egne kunder. Elektronisk fakturering reduserer behovet for manuell behandling og risikoen for menneskelige feil, noe som betyr at både avsender og mottaker sparer både tid og penger.

"Vi synes det er spennende å se at Preem baner vei for store svenske selskaper ved å omfavne bruken av disse stadig mer populære tjenestene og de miljømessige fordelene som de fører med seg. Utvidelsen av avtalen demonstrerer verdien som partnerskapet vårt har både for Preem og for kundene deres,» sier Jonas Stålenhag i Tieto Sverige.

Kontaktpersoner for media:
Knut Ekern, Tieto Norge, telefon: 930 02 600

Preem er det største drivstoffselskapet i Sverige. Selskaptes visjon er å lede overgangen mot et bærekraftig samfunn, og selskapets to raffinerier i Gøteborg og Lysekil er blant de mest moderne og miljøtilpassede i Europa. Preem har et landsdekkende servicenett med 570 bensinstasjoner for privat og kommersiell trafikk. Preem har over 1 300 ansatte og hadde en omsetning på 66 milliarder svenske kroner i 2015. (www.preem.com). 

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere (www.tieto.com).

Vedlegg

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn