noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto hjälper Preem att öka användningen av e-faktureringstjänster

13 mars 2017

Tieto utökar sitt samarbete med Preem och levererar e-faktureringstjänster som ska hjälpa Sveriges största drivmedelsbolag att spara både pengar och papper. Genom ökad användning av e-fakturor förväntas Preem spara 1,1 miljoner kronor över en 25-månadersperiod och samtidigt minska företagets miljöpåverkan till följd av den minskade pappersanvändningen.

Det nya samarbetet ger Preem möjlighet att skicka e-fakturor till alla sina kunder och leverantörer direkt via internetbanken, även om mottagaren själv inte har någon e-faktureringstjänst.

”Med Tietos hjälp kan vi ta ytterligare ett steg mot en heltäckande användning av e-faktureringstjänster. Vi har redan sett flera fördelar med tjänsterna, både som åtgärder för att minska kostnader och som en viktig del i vårt arbete för en mer hållbar framtid”, säger Susann Jansson på Preems Business Support.

Genom ökad e-fakturering kan Preem förenkla betalningsrutinerna för många av sina kunder. Tack vare minskad manuell bearbetning minskar även risken för fel som kan orsakas av den mänskliga faktorn, vilket innebär att både avsändare och mottagare sparar tid och pengar.

Samarbetet är en förlängning av ett tidigare treårigt partnerskap mellan Tieto och Preem.

”Preem visar vägen för svenska företag genom att helt gå över till e-fakturering. Det är en tjänst som blir allt populärare, mycket tack vare de tydliga miljömässiga fördelarna. Vi är väldigt glada över det utvidgade samarbetet med Preem och vi ser det som ett bevis på att vårt partnerskap har gynnat såväl Preem som deras egna kunder”, säger Jonas Stålenhag, säljansvarig på Tieto.

För mer information, kontakta:
Jonas Stålenhag, säljansvarig, Tieto Sweden AB
Tel: +46 (0)725866745 e-post: jonas.stalenhag@tieto.com

Niclas Brantingson, presschef Preem
Tel: +46 (0)70 362 03 99, e-post: niclas.brantingson@preem.se

Om Preem:
Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Våra två raffinaderier finns i Göteborg och Lysekil och räknas till Europas modernaste och mest miljöeffektiva. Med sin sammanlagda kapacitet kan de raffinera närmare 18 miljoner kubikmeter råolja per år, och cirka två tredjedelar av produkterna exporteras. Vi raffinerar och säljer bensin, diesel, eldningsolja och förnybara drivmedel till företag och konsumenter i Sverige och utomlands. Preem har ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem har drygt 1 300 anställda, och för helåret 2015 var omsättningen 66 miljarder kronor. Läs mer på www.preem.se

Om Tieto:
Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Bilagor

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn