noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

EVRY inngår intensjonsavtale om kjøp av Samlink for å styrke posisjonen i det finske bankmarkedet

29 mars 2017

EVRY har signert en intensjonsavtale og er i eksklusive forhandlinger om å kjøpe Oy Samlink Ab, en ledende leverandør av IT-løsninger til banker i Finland. Som en del av disse diskusjonene inngår det at 50 banker som i dag er kunder av Samlink, vil velge EVRYs kjernebankløsning som fremtidig IT-plattform. Ambisjonen er dessuten å vokse videre i det finske markedet.Digitalisering og den raske endringen i kundeadferd, samt sterkere lovreguleringer, gjør at finansbransjen er i endring. Bankene må sette fart på å modernisere løsningene og komme raskere ut i markedet med brukervennlige og personlig tilpassede banktjenester.

Gartner estimerer at det finske bankmarkedet for IT-tjenester og -løsninger vil vokse med gjennomsnittlig 5,9 prosent per år, fra 627 mill. euro i 2016 til 798 mill. euro i 2020. Sammen vil EVRY og Samlink være i en sterkere posisjon for å ekspandere med EVRYs markedsledende løsninger i dette rasktvoksende markedet. Via partnerskapet med Samlink vil EVRY få utvidet sin unike stab av fintech-eksperter med 370 medarbeidere med inngående IT-kunnskaper, til å betjene det finske bankmarkedet.

"Gjennom en grundig prosess for å finne en kjernebankløsning som kan styrke vår konkurransekraft ytterligere, har vi sett på alle alternative teknologileverandører, og har vurdert EVRY å være markedets ledende alternativ. Etter å ha evaluert Samlinks strategiske muligheter, kom vi til at den et partnerskap med EVRY ville være den rette strategiske løsningen. Å forene EVRY og Samlink vil gi bedre kapasitet og kostnadsdeling på et nordisk nivå, noe som kommer alle kundene til gode. Bankene vil også dra nytte av en innovativ partner som har tatt i bruk strategisk designtenking for å skape en bedre kundeopplevelse", sier Pasi Kämäri, styreformann i Samlink.

"Vår ambisjon er å skape digitale fordeler for våre kunder ved å levere relevante, kundeorienterte og konkurransedyktige løsninger. Samlink har sterke relasjoner med sine kunder og inngående kunnskap om det finske bankmarkedet. Sammen med Samlink vil EVRY styrke sin posisjon som ledende leverandør av kjerneløsninger til nordiske banker og øke vår tilstedeværelse i Finland, et marked vi anser som svært attraktivt, sier konsernsjef Björn Ivroth i EVRY.

Kundesentriske løsninger

EVRY og Samlink er opptatt av å tilby tjenester av høy kvalitet og avanserte digitale løsninger til eksisterende så vel som nye kunder. En kundesentrisk kjernebankløsning gjør banker i stand til å respondere proaktivt på endringer, og komme raskere ut i markedet med nye verdiøkende tjenester.

"EVRY har omfattende erfaring i å drifte, utvikle og vedlikeholde store forretningskritiske IT-systemer. Sammen vil vi kunne levere bransjeledende løsninger til finske banker, på områder som kjernebank og betalingstjenester. Med vår samlede bransjekunnskap vil vi kunne videreutvikle relasjonene med kunder i det finske bankmarkedet. Resultatet er løsninger som er mer kostnadseffektive og kundesentriske", sier Pentti Unkuri, administrerende direktør i Samlink.

"EVRYs nye kjernebankløsning og deres langsiktige avtaler med en rekke nordiske banker har gitt oss et solid grunnlag som nå også finske banker vil kunne dra nytte av. Denne investeringen i Finland gir oss en sterkere tilstedeværelse i Norden, hvor vi nå har mer enn 200 banker på kundelisten, og 1600 ansatte med inngående teknologi- og bransjekompetanse innen bank- og finansmarkedet ", sier Wiljar Nesse, konserndirektør og leder av Financial Services, EVRY.

Om intensjonsavtalen

EVRY har inngått en intensjonsavtale med Oy Samlink Ab om å kjøpe alle aksjer i selskapet og er i eksklusive forhandlinger. En endelig avtale betinger at man får de nødvendige godkjenninger i forhold til konkurranseloven og andre vilkår. Samlink eies i dag av 50 banker, og de største aksjonærene er den finske Sparebankgruppen (Säästöpankkiryhmä), Aktia Pankki Oyj, Oma Säästöpankki Oyj, Handelsbanken, Posti Group Oyj og POP Bank-gruppen (POP Pankki-ryhmä).

Intensjonsavtalen omfatter ikke datterselskapene PP-Laskenta Oy og Prosjekt-IT Oy.

Kontakter

Björn Ivroth, CEO EVRY, Tel: +47 06500
Geir Remman, VP Corporate Communications, EVRY, Tel: +47 970 550 17
Pasi Kämäri, Chairman of Samlink’s Board of Directors, Tel. +358 500 688 222

Om EVRY

EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle fremtidens informasjonssamfunn, og på denne måten skaper selskapet daglig verdier til det beste for kundene og samfunnet. EVRY kombinerer høy bransje- og teknologikompetanse med lokale leveransemodeller og internasjonal slagkraft. EVRY har om lag 8 900 ansatte, og selskapet jobber målrettet for å vise at nordiske kunder betjenes best av de som kjenner nordiske virksomheter fra innsiden. EVRY har en årlig omsetning på nærmere 13 milliarder kroner.

Om Samlink

Samlink-konsernet består av tre selskap: Oy Samlink Ab, Paikallispankkien PP-Laskenta Oy og Project-IT Oy.  Oy Samlink Ab (Samlink) er en erfaren leverandør av tjenester og avanserte IT-løsninger for finanssektoren i Finland. Vi leverer kostnadseffektivitet og støtter vekst og utvikling av våre kunders virksomhet ved hjelp av informasjonsteknologi. Samlink har rundt 370 ansatte med bredt sammensatt ekspertise om IT og bankløsninger.  Omsetningen var i 2016 på over 92 M€. Blant våre største kunder er den finske sparebankgruppen, Handelsbanken Finland, Oma Säästöpankki og POP Bank-gruppen. www.samlink.fi

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn