noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Bodø og Kongsberg først med automatisert byggesak

20 mars 2017

Bodø og Kongsberg er blant kommunene som nå går i front for å automatisere saksbehandling av byggesaker. Kommunene har valgt EVRY som samarbeidspartner for å utvikle, implementere og realisere løsningen, som vil gi kortere saksbehandlingstid, bedre samhandling og reduserte kostnader.

Geir Arne Olsen leder for EVRYs satsning i offentlig sektor

Dagens byggesøknader og saksbehandlingen av disse kan sammenlignes med hvordan selvangivelsen var tidligere. Alle dokumenter må innhentes manuelt, og det brukes mye tid på å skanne inn papirer. Det er ingen interaksjon mellom de ulike systemene, som gir mye manuell datautveksling og treg samhandling. Pilotprosjektet som skal være klart til sommeren, setter en stopper for dette – og revolusjonerer kommunenes byggesaksbehandling.

– Automatisering av byggesak betyr at vi tar digitalisering av offentlig sektor til et nytt nivå. Løsningen vil gi en vesentlig forenkling av interaksjonen mellom innbyggerne, lokalt næringsliv og våre saksbehandlere. På denne måten frigjøres tid til kvalitetsarbeid, oppfølging og ettersyn, sier Tor Åseng, Bygningssjef i Bodø kommune.

Det er store, samfunnsøkonomiske gevinster som nå realiseres. I løpet av en 15-årsperiode er potensialet hele 1,5 milliarder kroner for kommunal sektor og én milliard kroner for byggenæringen, ifølge en studie Devoteam har gjort for Direktoratet for byggkvalitet.

– De fleste enkle byggesaker kan i praksis automatiseres i sin helhet, noe som reduserer behovet for menneskelig bearbeiding. Også ved kompliserte utbyggingsprosjekter, der vurderinger og skjønn slår inn, vil man oppnå positive effekter, sier Geir Arne Olsen, leder for EVRYs satsning i offentlig sektor. En annen svakhet ved manuell behandling av byggesaker at det det vil forekomme ulikheter i vurderingene – både innad og på tvers av kommuner. I den nye løsningen er KS sine retningslinjer for standardisering og likebehandling ivaretatt.

– Ifølge Stortingsmeldingen Digital agenda skal det jobbes mot en brukerrettet og effektiv offentlig forvaltning, noe dette pilotprosjektet er et godt eksempel på. Vi har ambisjon om å etablere en løsning som gir en enklere hverdag med økt produktivitet, som sikrer likebehandling og redusert saksbehandlingstid, sier byggesaksbehandler Lars-Kåre Grøtjorden i Kongsberg kommune.

Datautveksling mellom byggesak, nasjonale registre og andre fagsystemer er en forutsetning for god kvalitet i saksbehandlingsprosessen. Som erfaren systemintegrator har EVRY lang erfaring med dette. Løsningen ivaretar således integrasjon med nasjonale registre og datakilder som karttjenester, matrikkelen, planregistre og folke- og enhetsregisteret. All nødvendig informasjon finnes i ett og samme brukergrensesnitt, noe som gir god oversikt. Integrasjon med den digitale byggesøknadsprosessen ByggSøk vil ivaretas i løsningen.

– Dette prosjektet er et sentralt redskap for offentlig sektors ambisjon om forenkling og effektivisering. Vår tilnærming er å etablere innbyggerrettede tjenester basert på standardiserte og gjenbrukbare funksjoner, som gir alle kommuner tilgang til stordriftsfordeler. Når vi er i mål med dette prosjektet og løsningen er knyttet sammen med en digital byggesøknadsprosess, vil den relativt enkelt kunne rulles ut i alle landets kommuner, sier Geir Arne Olsen.

Kontakter

Anne Vandbakk
Kommunikasjonsdirektør EVRY Norge
+47 95206545
anne.vandbakk@evry.com

Om EVRY

EVRY er Norges største IT-selskap og en av Skandinavias ledende aktører innen IT-tjenester sterk lokal tilstedeværelse. EVRY satser på utvalgte bransjer som offentlig sektor, bank og finans, forsikring, helse, energibransjen, olje og gass, produksjonsbedrifter, handel og logistikk, teknologi og kommunikasjon og servicebedrifter. Ved hjelp av bransjekunnskap og teknologisk innsikt skaper EVRY digitale fortrinn til fordel for sine kunder og bidrar til utviklingen av fremtidens informasjonssamfunn. EVRY har ca. 9 000 ansatte og en årlig omsetning på ca. 12.5 milliarder kroner.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn