noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Forenkler fiskernes hverdag med nye skytjenester

27 februar 2017

(Oslo/Tromsø, 27. februar 2017) Tromsø-selskapet Dualog har startet en digital revolusjon av fiskerinæringen. Sentralt i dette arbeidet er et elektronisk system for innsamling av data fra fiskefartøy og en effektiv distribusjon gjennom nye skytjenester der blant annet Google G Suite er levert av EVRY.

Bild

Tromsø-baserte Dualog har siden 1994 levert data og kommunikasjonstjenester til rederier, og har mer enn 3.000 skip verden rundt i sin portefølje. Selskapet har nå lansert en ny digital fangstdagbok for fiskere – eCatch – som vil revolusjonere hele næringen.

«For Dualog er dette et strategisk viktig satsingsområde som skal sikre videre internasjonal ekspansjon. Vi er sikre på at eCatch vilforenkle hverdagen til fiskere, gi rederiene bedre styringsinformasjon og enklere innrapporteringer til Fiskeridirektoratet», sier salgsdirektør Silje Moan i Dualog.

Skipper og rederier har behov for en enkel og effektiv innsamling av data som genererer myndighetspålagte rapporterer til Fiskeridirektoratet og gir kommersiell nytteverdi. I tillegg har næringen behov for en rask oversikt over fangster, fiskeslag og hvilke fiskefelt som til enhver tid har gitt den beste fangsten.

For å ivareta disse behovene har Dualog utviklet eCatch som er et komplett nytt konsept og system som består av to hovedkomponenter. Det første er appen eCatch som installeres på Android-baserte nettbrett og som betjenes av skipper ombord i fiskefartøyene. Dernest kommer myecatch.com som er en portal for meldingsformidling til Fiskeridirektoratet.

Helt sentralt i dette nye digitale øko-systemet er effektiv distribusjon av nettbrett og tilhørende app. For å løse denne oppgaven har Dualog valgt å benytte Google G Suite/Android for Work. EVRY leverer denne tjenesten som sørger for at Dualog har full kontroll over den forretningskritiske applikasjonen som er ombord i fiskefartøyene.

«Hverdagen til hele fiskerinæringen forenkles betraktelig når store mengder data på en enkel og effektiv måte samles inn og lagres gjennom skytjenester. Aksess til portalen skjer via web og dette er integrert med øvrige systemer. Dette betyr at alle brukere har tilgang til informasjonen uansett hvor man befinner seg. Rederier kan dermed ta raskere og bedre beslutninger mens Fiskeridirektoratet får det samme datagrunnlaget samtidig og kan utføre sine oppgaver», sier konserndirektør Tuomo Louhivuori i EVRY.

Skippere utstyres med apper og nettbrett


Den moderne fiskeren utstyres med den nyeste tilgjengelige teknologien og får gjennom dette en enklere hverdag, bedre oversikt og maksimal utnyttelse av ressursene.

Dette er mulig fordi eCatch-systemet har et intuitivt brukergrensesnitt på norsk og engelsk. Det fungerer i nattmodus og offline ved oppretting av alle meldinger og registrering av fangst. Det er utviklet en enkel og rask oppdatering av appen, og fangsthistorikken er tilgjengelig både i appen og på kundeportalen.

Data som registreres automatisk og manuelt i eCatch-appen sendes som digitalt signerte meldinger til myecatch.com (som befinner seg i Dualog Data Centre) der data trekkes ut fra meldingene og danner grunnlag for informasjon til hvert enkelt rederi. Meldingene sendes videre herfra til Fiskeridirektoratet der de mottas og hvor kvittering (ACK eller NAK) sendes tilbake til eCatch appen.


«Denne runddansen utgjør det som kalles Electronic Reporting System (ERS) i internasjonal ressursforvaltning. Fiskeridirektoratet benytter de mottatte data til ressursovervåking og kontroll av fiskeflåtens fangst- og fiskeriaktivitet. Skipper og rederi benytter informasjon som bygges opp i kundeportalen myecatch.com til dokumentasjon, planlegging, salg og reklamasjon og kan ta raskere og bedre beslutninger», sier Silje Moani Dualog.

Kontakter


Tuomo Louhivuori, konserndirektør EVRY Cloud Services, +47 40531267
Silje Moan, salgsdirektør Dualog, +47 90058757
Geir Remman, kommunikasjonsdirektør EVRY, +47 97055017

Om EVRY


EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle fremtidens informasjonssamfunn, og på denne måten skaper selskapet daglig verdier til det beste for kundenes virksomhet og samfunnet. EVRY kombinerer høy bransje- og teknologikompetanse med lokale leveransemodeller og internasjonal slagkraft. EVRY har om lag 10 000 ansatte, og har en årlig omsetning på nærmere 13 milliarder kroner.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn