noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

EVRY og Handelsbanken Norge inngår omfattende avtale

12 desember 2016

(Oslo, 12.desember 2016) EVRY og Handelsbanken Norge har inngått en omfattende strategisk avtale om leveranse av neste generasjon kjernebank- og betalingsløsninger. Som en del av avtalen inngår videreføring av bank- og driftstjenester, korttjenester, print- og informasjonstjenester. Den samlede verdien er på omlag 700 millioner kroner over en periode på fem år. Avtalen har en opsjon på forlengelse i ytterligere to år.

Gjennom den nye avtalen skal EVRY levere en komplett løsningsportefølje for Handelsbanken. Kostnadseffektive og moderne løsninger skal hjelpe Handelsbanken med å oppnå fortsatt vekst i det norske markedet. Med den nye avtalen innfrir EVRY Handelsbankens krav til forenkling og forutsigbarhet på leveranser. EVRY møter samtidig kravene til kvalitet og compliance, og gir tilgang til innovative og fremtidsrettede bankløsninger.

Handelsbanken er opptatt av å levere digitale og brukervennlige tjenester til sine kunder. For å kunne tilby fremtidens banktjenester, har Handelsbanken valgt en komplett tjeneste inklusive neste generasjon kjernebank- og betalingsløsninger fra EVRY.

– Handelsbanken skal også fremover ha svært fornøyde kunder. Det sikrer vi gjennom personlig rådgivning, lokal tilstedeværelse og gode digitale løsninger. Kundenes krav til løsninger utvikler seg kontinuerlig, og vi tilpasser oss derfor løpende for å kunne levere en god bankopplevelse.  Avtalen med EVRY er et avgjørende bidrag i dette arbeidet. Sammen skal vi bygge en kostnadseffektiv plattform for moderne bankdrift med digitale løsninger som møter både dagens og morgendagens behov, sier Gry Haugo Killingstad, sjef for infrastruktur i Handelsbanken Norge.

– Handelsbanken er en av bankene i Norge som leverer best resultater både på økonomi og kundetilfredshet. Det er en stor tillitserklæring at banken ønsker å videreføre våre digitale banktjenester samtidig som den satser strategisk på neste generasjon kjernebank- og betalingsløsninger fra EVRY. Dette vil gi Handelsbanken en moderne og kundesentrisk kjernebank med masse muligheter for gode kundeløsninger. Vi ser frem til å videreføre det gode samarbeidet med Handelsbanken, sier Wiljar Nesse, konserndirektør for Financial Services i EVRY.

- Som Handelsbanken, ser vi at flere banker er i prosess med å innføre moderne kjernebanksystemer for å stå bedre rustet til å møte kundenes forventninger til mer personlige og digitale opplevelser. De avtalene vi har inngått på neste generasjon kjernebank og betalingsløsninger bekrefter at vi har meget konkurransedyktige løsninger. Dette gir oss et solid utgangspunkt for videre nordisk vekst i årene som kommer, sier Nesse.

EVRYs nye kjernebankløsninger leveres som komponenter basert på industristandard. Utviklingsstrategi og implementeringsmetodikk er forankret gjennom et tett samarbeid med BIAN-nettverket (Banking Industry Architecture Network), der EVRY er den eneste nordiske IT-tjenesteleverandøren som er medlem. Moderne arkitektur og standarder, blant annet ISO 20022, sikrer at løsningene er fleksible, kostnadseffektive og tilrettelagt for å oppfylle internasjonale krav. Løsningene kan leveres som SaaS-tjenester fra EVRY, eller som komponenter installert hos banken.

Om avtalen

Den nye avtalen gjelder med virkning fra 1.1.2017 og løper til 31.12.2021. Avtalen har en opsjon på forlengelse med ytterligere to år. Total kontraktsverdi for de fem årene er ca NOK 700 millioner.

Kontaktpersoner

Wiljar Nesse, EVP Financial Services, EVRY, tlf. +47 934 48 116
Viola Hellström, VP Communications, Financial Services, EVRY, tlf. + 46 73 708 17 27
Gry Haugo Killingstad, sjef infrastruktur, Handelsbanken Norge, tlf. +47 97155665

Om Handelsbanken

Handelsbanken i Norge er en av landets ledende banker både i privat- og bedriftsmarkedet. I Norge har Handelsbanken 232 milliarder NOK i utlån. Handelsbanken er representert i hele landet med 50 kontorer og rundt 750 ansatte. I tillegg til tradisjonell bankvirksomhet, tilbyr Handelsbanken tjenester innen livsforsikring, kapitalforvaltning og verdipapirer (rente og valuta, aksjemegling, corporate finance). Handelsbanken i Norge er en del av Svenska Handelsbanken, en ledende nordisk universalbank. Konsernet har 11 500 ansatte ved over 800 kontorer i over 20 land. Banken ble etablert i 1871. Hovedkontoret ligger i Stockholm. Banken er notert på Stockholm Børs. www.handelsbanken.no

Om EVRY

EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle fremtidens informasjonssamfunn, og på denne måten skaper selskapet daglig verdier til det beste for kundenes virksomhet og samfunnet. EVRY kombinerer høy bransje- og teknologikompetanse med lokale leveransemodeller og internasjonal slagkraft. EVRY har om lag 9 000 ansatte, og selskapet jobber målrettet for å bevise at nordiske kunder betjenes best av de som kjenner nordiske virksomheter fra innsiden. EVRY har en årlig omsetning på nærmere 13 milliarder kroner.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn