noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

EVRY og Fana Sparebank inngår ny avtale

19 desember 2016

(Oslo, 19. desember 2016) EVRY og Fana Sparebank har inngått ny avtale der EVRY, i tillegg til leveranse av bank- og driftstjenester, skal levere neste generasjon kjernebank- og betalingsløsninger. Avtalen omfatter også fornyelse av selvbetjeningsløsninger for bankkundene, for bedre å møte kundebehovet også i fremtiden. Avtalen løper over en periode på fem år og har en opsjon på forlengelse i ytterligere to år.

Gjennom den nye avtalen skal EVRY levere en komplett løsningsportefølje til Fana Sparebank. Banken har som ambisjon om å være nytenkende i alt de gjør, noe som er helt avgjørende med endringene som skjer i bransjen. Det utvidede samarbeidet støtter opp under dette og er viktig for at Fana Sparebank skal kunne innfri sine mål om effektivisering og vekst.

– Fana Sparebank skal være den foretrukne lokalbanken. Vi skal være til stede der kundene er og på deres premisser, enten det gjelder teknologi, kanalvalg eller når på døgnet de ønsker å benytte våre tjenester. Det skal være enkelt å være kunde hos oss, og gode opplevelser gjennom blant annet nye selvbetjeningsløsninger skal gi følelsen av at vi tilbyr noe mer enn forventet. EVRY har et godt tjenestetilbud som muliggjør dette, ruster oss for fremtiden og reduserer IT-kostnadene våre, sier administrerende banksjef Lisbet K. Nærø i Fana Sparebank.

- Vi er svært glade for at Fana Sparebank ønsker å videreføre det gode samarbeidet og satse på neste generasjon kjernebank- og betalingsløsninger fra EVRY. Et viktig element for Fana Sparebank er å kunne gi kundene gode opplevelser, samt tilby enkle og brukervennlige banktjenester. Den nye samarbeidsavtalen vi har inngått vil bidra til å møte disse forventninger, samtidig som det vil gi banken økt kostnadseffektivitet, sier Wiljar Nesse, konserndirektør for Financial Services i EVRY.

Så langt har EVRY inngått tilsvarende avtaler om leveranser innen neste generasjon kjernebank og betalingsløsninger med SpareBank 1-alliansen, Sparebanken Vest, en felles avtale med Sparebanken Sør, Sparebanken Sogn og Fjordane, Helgeland Sparebank og Gjensidige Bank, De Samarbeidende Sparebankene (ni sparebanker med felles samarbeidsavtale), Sparebanken Møre og Handelsbanken Norge. Samlet utgjør disse kontraktene en verdi på ca. NOK 6,240 millioner.

- EVRY har store ambisjoner for det nordiske markedet. Disse avtalene viser at våre løsninger er konkurransedyktige og dekker behovene til så vel store som selvstendige banker, fortsetter Nesse.

EVRY etablerer den nye løsningen for kjernebank som en tjenesteplattform med komponenter basert på industristandard. Utviklingsstrategi og implementeringsmetodikk er forankret gjennom et tett samarbeid med BIAN-nettverket (Banking Industry Architecture Network), der EVRY er den eneste nordiske IT-tjenesteleverandøren som er medlem. Moderne arkitektur og standarder, blant annet ISO 20022, sikrer at løsningene er fleksible, kostnadseffektive og tilrettelagt for å oppfylle internasjonale krav. Løsningene kan leveres som SaaS-tjenester fra EVRY, eller som komponenter installert hos banken. 

Om avtalen
Den nye avtalen gjelder fram til 31.12. 2022, med en opsjon på forlengelse med ytterligere to år.

Kontaktpersoner

Wiljar Nesse EVP Financial Services EVRY, tlf. +47 934 48 116
Viola Hellström VP Communications Financial Services, EVRY, tlf: + 46 73 708 1727 
Lisbet K. Nærø, Administrerende direktør Fana Sparebank, tlf. + 47 952 65 960
Marianne Wik Sætre, Direktør for innovasjon og utvikling Fana Sparebank, tlf. + 47 928 31 804

Om Fana Sparebank
Fana Sparebank er eneste lokalbank i Bergen, med hovedkontor på Nesttun og fire avdelingskontor spredt i Bergen og omegn. Konsernet Fana Sparebank består av Fana Sparebank, Fana Sparebank Eiendom og Fana Sparebank Boligkreditt. Totalt ca. 150 ansatte. De senere år har Fana Sparebank vært en aktiv bidragsyter til finansbyen Bergen, gjennom medvirkning til etableringen av Frende Forsikring, Brage Finans og Norne Securities. Fana Sparebank er din lokale leverandør av tjenester innen bank, sparing og forsikring

Om EVRY

EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle fremtidens informasjonssamfunn, og på denne måten skaper selskapet daglig verdier til det beste for kundenes virksomhet og samfunnet. EVRY kombinerer høy bransje- og teknologikompetanse med lokale leveransemodeller og internasjonal slagkraft. EVRY har om lag 9 000 ansatte, og selskapet jobber målrettet for å bevise at nordiske kunder betjenes best av de som kjenner nordiske virksomheter fra innsiden. EVRY har en årlig omsetning på nærmere 13 milliarder kroner.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn