noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Frende Forsikring velger EVRY: Ny kjerneløsning skal støtte ekspansiv strategi

08 november 2016

Frende Forsikring satser 30-40 millioner på ny kjerneløsning for gruppelivs- og pensjonsforsikringsløsninger, og har valgt EVRY som strategisk samarbeidsparter i prosjektet. Sentralt i leveransen står forsikringssystemet INSIS fra Fadata.

Frende Forsikring vil vinne markedsandeler ved å forsterke sin distribusjonskraft og utvikle nye produkter. For å levere på vekststrategien trengs en fleksibel plattform for produktutvikling, automatiserte prosesser, selvbetjening og salg.

- Vi satser tungt innenfor pensjonsområdet, og vil tilby nye og fleksible løsninger i markedet, og en effektiv og god kundeopplevelse, sier administrerende direktør Vegar Styve i Frende Forsikring. Frende vil samtidig investere tiltalls millioner kroner i portal- og selvbetjeningsløsninger for både bedrifter og ansatte, relatert til pensjonssparing og gruppeliv, samt en ny løsning for fondsforvaltning.

Felles plattform

Etter en omfattende anbudsprosess, med evaluering av 10 ulike løsninger, falt valget på EVRY og systemet INSIS. EVRY vil ta rollen som systemintegrator for INSIS, som er et kjernesystem for forsikring utviklet av Fadata.

Gjennom samarbeidet med EVRY får Frende tilgang til en bransjeløsning for forsikring som åpner for nye markeder gjennom blant annet nye distribusjonskanaler.

– EVRY har demonstrert både god kompetanse på norske forhold innen pensjon, samt vilje til å satse og ta ansvar for det som i fremtiden skal bli en felles plattform for flere forsikringsselskaper, sier IT-direktør Hallvard Natvik i Frende Forsikring. Selskapet har en utfordrerrolle i markedet, og må være raskere og mer kostnadseffektive enn konkurrentene.

– En viktig forutsetning for å lykkes er en fleksibel, skalerbar bransjeløsning som har all den funksjonalitet vi trenger, i tillegg til gode innovasjonsmuligheter, sier Natvik.

Tøft konkurransebilde

– Forsikringsbransjen er i rask endring og må håndtere komplekse problemstillinger som følge av endret kundeadferd og et tøffere konkurransebilde. EVRY har bygget opp en betydelig industrivertikal som kjenner bransjens utfordringer og tilbyr IT-løsninger som effektivt svarer på disse. Nå ser vi frem til å levere digital transformasjon til et av Norges mest ekspansive forsikringsselskap, sier Kolbjørn Haarr, konserndirektør for EVRY Norge.

INSIS fra Fadata er en moderne standardløsning for forsikringsbransjen. Programvaren brukes av forsikringsselskaper over hele verden innen både skade- og livsforsikring.

Frende og EVRY vil nå samarbeide for å tilpasse løsningen til norske forhold. 

Ledende bransjeløsning

Løsningen legger til rette for økt automatisering, effektivisering, bedre kundetilfredshet og økt salg. Frende vil med den nye kjerneløsningen få en state-of-the-art løsning som gir den fleksibilitet og funksjonalitet selskapet har behov for i administrasjon og videreutvikling av fremtidens innskudds-, ytelses- og hybridpensjon.

INSIS har svært gode integrasjonsmuligheter med forsikringsselskapenes egne løsninger, som regnskap, kunderegistre og datavarehus. Gartner har rangert INSIS som et av de aller beste kjernesystemene for forsikring.

- Vi har utviklet INSIS til å møte forsikringsbransjens strenge og økende behov for moderne, kostnadseffektiv arkitektur, levert gjennom en effektiv kundeopplevelsen og cutting-edge digitale produkter. INSIS gjør det mulig å redusere antall forsikringssystemer som brukes av forsikringsselskaper, fordi programvaren henvender for General, helse og liv, alt i en løsning, sier John Macdonald, administrerende direktør i Fadata.

EVRY tilbyr en norsk skytjeneste for forsikringsselskaper med lagring av data i Norge og integrasjon med alle instanser myndighetene og bransjen krever. Løsningen er gjennom InfoTorg også integrert med informasjonstjenester fra folkeregisteret og nærmere 30 offentlige og private informasjonsregistre.

Om Frende Forsikring

Helnorske Frende Forsikring eies av 15 lokale sparebanker. Gjennom eierbankene og egne salgssentre er Frende representert fra Lindesnes i sør til Tromsø i nord. Hovedkontoret ligger i Bergen, hvor vi har rundt 175 ansatte og 175.000 privat- og bedriftskunder med forsikringsløsninger innen skade- og livsforsikring over hele landet.

Om Fadata EOOD

Fadata er en ledende internasjonal leverandør av programvareløsninger for forsikringsselskaper over hele verden. Selskapets viktigste produkt INSIS, med over 65 implementeringer globalt, inkludert kunder i Storbritannia, Østerrike, Sverige, Danmark, Norge, Polen, UAE, Bulgaria, Romania, Ukraina, Russland, Kasakhstan, Aserbajdsjan, Peru, Colombia, Etiopia, Tyrkia, Hellas, Slovakia og Ungarn. INSIS har blitt rangert som en leder i Gartners Magic Quadrant (desember 2015) for fjerde år på rad. Det har også nylig blitt tildelt to påfølgende XCelent i Teknologi priser for sine liv og helse løsninger, ved Celent. Med hovedkontor i London, og en storstilt utbygging og drift senter i Sofia, Bulgaria, Fadata distribusjon og partnernettverk strekker seg over mer enn 30 land, og omfatter EY, Charles Taylor InsureTech, Oracle og andre. I 2015 ble Fadata kjøpt opp av Riverside Company, et globalt private equity selskap og Charles Taylor plc., En London-basert global leverandør av forsikringstjenester. www.fadata.eu

Kontakter

Anne Vandbakk
Kommunikasjonsdirektør EVRY Norge

+47 95206545
anne.vandbakk@evry.com

Om EVRY

EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle fremtidens informasjonssamfunn, og på denne måten skaper selskapet daglig verdier til det beste for kundenes virksomhet og samfunnet. EVRY kombinerer høy bransje- og teknologikompetanse med lokale leveransemodeller og internasjonal slagkraft. EVRY har om lag 9 000 ansatte, og selskapet jobber målrettet for å bevise at nordiske kunder betjenes best av de som kjenner nordiske virksomheter fra innsiden. EVRY har en årlig omsetning på nærmere 13 milliarder kroner

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn