noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Fredrikstad kommune har valgt digital varslingsløsning fra EVRY

24 november 2016

Fredrikstad kommune har nylig lansert en ny, digital varslingsløsning, levert av EVRY. Løsningen skal gjøre det enklere for kommunens medarbeidere å melde fra om eventuelle kritikkverdige forhold

For å oppfylle kravet om å ha en forsvarlig fremgangsmåte for mottak og oppfølging av varsler, har Fredrikstad kommune lansert en digital varslingsløsning der de ansatte garanteres full anonymitet. Målet er økt åpenhet ved at de ansatte kan kjenne seg trygge på at de ikke risikerer negative konsekvenser etter varsling. Ifølge arbeidsmiljøloven har man både rett og plikt til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Når arbeidstakere oppdager et forhold som bør varsles, er det avgjørende at de vet at varslingen blir håndtert på en konfidensiell og skikkelig måte.

– Vi ønsker å gjøre det enkelt for kommunens medarbeidere å melde fra om kritikkverdige forhold, og har med hjelp fra EVRY utviklet en digital løsning som ivaretar varsleres rett til anonymitet og beskyttelse mot gjengjeldelser. Systemet logger all tilgang til det innsendte varselet, og de som behandler saken har spesialkompetanse. Slik garanteres trygg og konfidensiell håndtering av alle varslingssaker. Dessuten øker vi sannsynligheten for at eventuelle uregelmessigheter innrapporteres, sier Bjørn Klubbenes i Fredrikstad kommune.

Løsningen baserer seg på en varslingsmodul i EVRY sitt kvalitetssystem, RiskManager. Modulen er tett integrert med kommunens avvikssystem. I tillegg til å lansere en digital løsning med høyt sikkerhetsnivå, har kommunen ved å benytte PWC til oppfølginger og utredninger, sikret en mest mulig objektiv, uavhengig og profesjonell behandling av varsler.

– Terskelen for å varsle er høy. Mange kvier seg for å gå til nærmeste leder eller er engstelig for at varslingen vil kunne få konsekvenser for arbeidsforholdet. Den digitale løsningen som Fredrikstad kommune nå ruller ut endrer dette fundamentalt, og fører til at flere kritikkverdige forhold vil kunne bli belyst. Man kan nå varsle anonymt og har full kontroll på hvem som får tilgang til det man rapporterer, sier Geir Arne Olsen, direktør for offentlig sektor i EVRY.

– Fredrikstad er en innovativ kommune som ligger langt fremme på IKT og digitalisering, noe dette prosjektet er et godt eksempel på. Vi utreder nå mulighetene for å videreutvikle varslingsløsningen, slik at også kommunens innbyggere kan ta den i bruk, legger Olsen til.

Kontakter

Anne Vandbakk
Kommunikasjonsdirektør EVRY Norge

+47 95206545
anne.vandbakk@evry.com

Om EVRY

EVRY er Skandinavias ledende leverandør av IT-tjenester med lokal tilstedeværelse i over 50 byer og tettsteder. EVRY satser på utvalgte bransjer som offentlig sektor, bank og finans, forsikring, helse, energibransjen, olje og gass, produksjonsbedrifter, handel og logistikk, teknologi og kommunikasjon og servicebedrifter. Ved hjelp av bransjekunnskap og teknologisk innsikt skaper EVRY digitale fortrinn til fordel for sine kunder og bidrar til utviklingen av fremtidens informasjonssamfunn. EVRY har ca. 10 000 ansatte og en årlig omsetning på ca. 13 milliarder kroner.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn