noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

EVRY og SpareBank 1 forlenger omfattende avtale

07 november 2016

EVRY og SpareBank 1 forlenger samarbeidet der EVRY i tillegg til banktjenester leverer neste generasjon av kjernebank- og betalingsløsninger. Avtalen skal møte et dynamisk marked der bankkunder løpende etterspør nye og brukervennlige tjenester. Den samlede verdien er på omlag NOK 3 milliarder over en periode på seks år. Avtalen har en opsjon på forlengelse i ytterligere sju år.

Bruken av digitale tjenester har eksplodert og bankene er i et konkurranseutsatt marked som krever økt fokus på kostnader. Kombinasjon av enklere digitale kundeløsninger og automatisering av ”back office”-prosessene vil gi bankene økt konkurransekraft.

– SpareBank 1s evne til å ta i bruk ny teknologi er avgjørende for å være en ledende bankallianse og tilby bransjeledende tjenester til våre kunder. Verdiene våre er basert på nærhet, lokal kompetanse og trygghet i en digital hverdag. Med EVRY har vi en samarbeidspartner som tenker langsiktig, og som forstår mekanismene i bankmarkedet og våre behov. Den forlengede avtalen med EVRY sikrer oss tilgang på stabile, fleksible og kostnadseffektive IT-tjenester, og gjør at vi kan ta nye tjenester raskere til markedet. Vi bygger nå en effektiv plattform for moderne bankdrift med digitale løsninger som gjør oss rustet til å møte kundebehovene også fremover, sier administrerende direktør Jon Oluf Brodersen i SpareBank 1 Banksamarbeidet DA.

– Denne fornyede avtalen er en stor tillitserklæring og er en bekreftelse på vår strategiske satsing i utvikling og leveranse av neste generasjon kjernebank og betalingsløsninger. En kundesentrisk kjernebank øker mulighetsrommet til å kapitalisere på initiativer innen Open Banking. SpareBank1 er svært opptatt av å levere brukervennlige og effektive digitale tjenester til sine kunder. Vi fortsetter å bidra til SpareBank 1s arbeid med modernisering, forenkling og økt kostnadseffektivitet, og skal bistå med å gjøre banken enda bedre rustet til å møte markedets krav knyttet til mer relevante og personlige tjenester i en digital verden, sier Bjørn Ivroth, konsernsjef i EVRY.

Banksektoren er et av EVRYs viktigste vekstområder, og denne avtalen bekrefter selskapets posisjon som den ledende IT-partneren for bank- og finansaktører i Norden. Kontrakten med SpareBank 1-alliansen er strategisk viktig for EVRY, da den gir et solid utgangspunkt for videre nordisk vekst i årene som kommer.

Fremtidsrettede bankløsninger
EVRY etablerer den nye løsningen for kjernebank som en tjenesteplattform med komponenter basert på industristandard. Utviklingsstrategi og implementeringsmetodikk er forankret gjennom et tett samarbeid med BIAN-nettverket (Banking Industry Architecture Network), der EVRY er den eneste nordiske IT-tjenesteleverandøren som er medlem. Moderne arkitektur og standarder, blant annet ISO 20022, sikrer at løsningene er fleksible, kostnadseffektive og tilrettelagt for å oppfylle internasjonale krav.

Om avtalen
Avtalen gjelder frem til 31.12. 2022. SpareBank 1 har opsjon på forlengelse med ytterligere syv år, frem til 31.12 2029. Avtalen representerer en samlet kontraktsverdi på minimum NOK 3,0 milliarder i løpet av de neste seks årene.


Om SpareBank 1-alliansen

SpareBank 1-alliansen består av 16 selvstendige banker som samarbeider om felles plattform og merkenavn: SpareBank 1. Samarbeidet er organisert gjennom de felleseide selskapene SpareBank 1 Gruppen AS og SpareBank 1 Banksamarbeidet DA med deres datterselskaper, i tillegg til flere andre direkte eide selskaper av SpareBank 1-bankene.


Kontaktpersoner
Björn Ivroth, Konsernsjef EVRY, tel. +47 231 45 000
Wiljar Nesse EVP Financial Services, EVRY, tel. +47 934 48 116 
Viola Hellström VP Communications, EVRY, tel. + 46 73 708 1727
Kristin Vetleseter, Kommunikasjonsdirektør SpareBank 1, tel. +47 934 80 648

Om EVRY

EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle fremtidens informasjonssamfunn, og på denne måten skaper selskapet daglig verdier til det beste for kundenes virksomhet og samfunnet. EVRY kombinerer høy bransje- og teknologikompetanse med lokale leveransemodeller og internasjonal slagkraft. EVRY har om lag 9 000 ansatte, og selskapet jobber målrettet for å bevise at nordiske kunder betjenes best av de som kjenner nordiske virksomheter fra innsiden. EVRY har en årlig omsetning på nærmere 13 milliarder kroner.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn