noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

EVRY blir global partner til «Workplace at Facebook»

11 oktober 2016

EVRY blir global partner med Facebook og den nye tjenesten «Workplace by Facebook» som lanseres i dag. EVRYs konsulentorganisasjon vil tilby kundene metodikk for rask og vellykket implementering, slik at løsningen fungerer i samspill med virksomhetens strategi så vel som krav til sikkerhet.

«For å kunne være en innovativ partner for våre kunder må vi sørge for at vi har de riktige verktøyene. Vi er både stolte og glade for å være en av de første globale lanseringspartnere for de nye samhandlingsløsningene fra Facebook. Den sammenkoblede bedriften blir mer produktiv, får større åpent og transparens, samarbeidet på tvers av organisasjonen går raskere og smidigere. Denne kunnskapen er vi nå klar til å dele med våre kunder», sier Björn Ivroth.

EVRY har med sine om lag 10.000 ansatte vært en av de første virksomhetene til å ta i bruk «Workplace at Facebook», og en de raskete til å implementere løsningene på verdensbasis.

Verdifulle erfaringer

På sammen måte som vanlig Facebook vil bruk av «likes», kommentarer og poster bidra til at man får en nyhetsstrøm tilpasset den enkelte medarbeider, avdeling eller andre interne grupper. Valg og plassering av grupper sørger for tilsvarende prioriteringer etter organisasjonstilhørighet. Nettopp dette krever at systemet blir konfigurert utfra en definert strategis, og nettopp her skiller «Workplace at Facebook» seg noe fra vanlig Facebook. Det er også viktig at brukerne lærer seg navigasjon mellom grupper og hvilken kommunikasjon som foregår i hvilke grupper – og nettopp her har EVRY gjort verdifulle erfaringer som nå er konseptualisert og tilbys kundene.

Løsningen er også tilgjengelig som apper fra smarttelefon og tilbyr «Work Chat» som forenkler dialogen medarbeidere i mellom.

Vellykket samhandling

Som nordisk partner kan EVRYs konsulentorganisasjon tilby kundene metodikk for rask og vellykket implementering, slik at løsningen fungerer i samspill med virksomhetens strategi så vel som krav til sikkerhet. EVRY kan også bistå med digital kulturbygging og integrasjonstjenester. EVRY har bred teknisk kompetanse som er nødvendig for å kunne sikre optimal sameksistens mellom «Workplace at Facebook» og bedriftens øvrige systemer, ikke minst dokumenthånteringssystem og verktøy medarbeidere er avhengig av i sitt daglige arbeid.

Kontakter

Geir Remman
VP Communications, EVRY Operations

+47 970 55 017
geir.remman@evry.com

Om EVRY

EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle fremtidens informasjonssamfunn, og på denne måten skaper selskapet daglig verdier til det beste for kundenes virksomhet og samfunnet. EVRY kombinerer høy bransje- og teknologikompetanse med lokale leveransemodeller og internasjonal slagkraft. EVRY har om lag 10 000 ansatte, og har en årlig omsetning på nærmere 13 milliarder kroner.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn