noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Storebrand har valgt Client-as-a-Service fra EVRY

13 juni 2016

EVRY og Storebrand har inngått en konsernavtale om CaaS (leveranse av PCer som en tjeneste). Kontraktsverdien er på 25 millioner kroner over tre år. Med avtalen får Storebrand full fleksibilitet og volumstyring av PC-klienter med tilhørende tjenester.

EVRY tar med denne avtalen totalansvaret for administrasjon og håndtering av alle Storebrands bærbare og stasjonære PCer, gjennom hele livssyklusen. Avtalen, som også inkluderer brukerstøtte, vil gi Storebrand redusert kompleksitet og økt forutsigbarhet på pris. Storebrand betaler kun en fast månedspris per PC-bruker.

—EVRY hadde allerede store deler av vårt vedlikehold av klienter og ved oppgradering av vår plattform fant vi EVRYs tilnærming og totaltilbud interessant med hensyn på både administrasjon og håndtering av klienter, sier Rune Hørnes, CIO i Storebrand.

– EVRYs CaaS konsept gir Storebrand økt fleksibilitet både med hensyn på teknologisk utvikling og volumstyring. Vi har fått en partner som står for en helhetlig leveranse som reduserer kompleksitet og i sum gir bedre løsninger for våre brukere, sier Hørnes.

Blant EVRYs øvrige kunder på CaaS er ISS, Innovasjon Norge, Scandic, Norrøna, Nye Veier og Redd Barna. CaaS fra EVRY er markedets mest komplette hva gjelder komplett livssyklushåndtering av klienter. Selskapet opplever stor interesse for konseptet.

– Ved å standardisere hele livssyklusløpet for klienter får man bedre kvalitet, økt tilgjengelighet, redusert kompleksitet og lavere kostnader. Vårt estimat er at man ved å velge en CaaS løsning kan forvente en kostnadsbesparelse på over 20 prosent, sier Kolbjørn Haarr, konserndirektør i EVRY.

Om lag 2200 PCer skal nå tas ut av drift hos Storebrand og erstattes med nye, utvalgte modeller. EVRY foretar trygg sletting av de gamle PCene før de selges i annenhåndsmarkedet og midlene tilbakeføres til Storebrand.

Som et ledd i avtalen har EVRY ledet prosess for valg av produsent for PC og i samarbeid med Storerband besluttet hvilke modeller Storebrand skal standardisere på. Nye PCer sendes direkte fra leverandøren til EVRY, som legger inn riktig brukeroppsett og distribuerer etter bestilling til sluttbruker klar til bruk.

Ansatte i Storbrand har ett kontaktpunkt å forholde seg til hvis problemer oppstår. EVRY har en byttepool med produkter, slik at man kan fortsette sitt arbeid ved uhell eller skade. Det legges med avtalen opp til at PCene skal byttes ut etter 36 måneder, da de totale kostnadene erfaringsmessig øker etter dette.


Kontakter

Anne Vandbakk
Kommunikasjonsdirektør EVRY Norge

+47 95206545
anne.vandbakk@evry.com

Om EVRY

EVRY er ett av de ledende IT-tjeneste- og programvareselskap i Norden, med mer enn 10 000 kunder i privat og offentlig sektor. Over fem millioner mennesker i Norden bruker daglig løsninger levert av EVRY. Gjennom en sterk lokal tilstedeværelse med dyp teknologisk og forretningsmessig innsikt er EVRY en pådriver i kundenes innovasjon og fornyelse. EVRY hadde i 2017 en omsetning på NOK 12,6 milliarder og 8 800 ansatte i ni land. Hovedkontoret ligger på Fornebu utenfor Oslo, og selskapet er notert på Oslo Børs. www.evry.com

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn