noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Helse Midt-Norge velger Multikanal fra EVRY

20 juni 2016

Helse Midt-Norge IT (Hemit) har valgt å utvide sin tjenesteportefølje fra EVRY, og tar nå i bruk EVRY Multikanal for å forenkle og digitalisere samhandlingen med innbyggere og næringsliv.

Helse Midt-Norge tar i bruk multikanaltjenester fra EVRY i løpet av året. Først ut er Helse Midt-Norge RHF, Helse Nord-Trøndelag RHF og Helse Midt-Norge IT nå i juni, deretter St. Olavs Hospital HF i oktober og til sist Helse Møre- og Romsdal HF og Sykehusapotekene i Midt-Norge HF i desember. Hemit har fra tidligere benyttet EVRY Aksesspunkt, en tjeneste de nå utvider med EVRY Multikanal. Utvidelsen vil bidra til forenkling og forbedring av utgående fakturahåndtering, i og med at EVRY Multikanal blant annet støtter fakturalevering til fakturahotell, digital postkasse og nettbank. Tjenesten inkluderer også filtrering mot aksesspunktregisteret, slik at det automatisk kan genereres papirfaktura til kunder som ennå ikke er forberedt for å motta elektronisk faktura. Avtalen mellom EVRY og Hemit er i første omgang inngått for to år.

Multikanaltjenester fra EVRY gjør det enkelt å optimalisere utsendelser som faktura og DM, med kombinasjon av print og elektronisk distribusjon, portooptimalisering og sortering. Hemit har gjennom flere år benyttet EVRYs tjenester og tar med dette et nytt steg for å øke sin digitaliseringsgrad. Hemit sikrer dermed en kostnadseffektiv dokumentdistribusjon som er forberedt for fremtidens informasjonslogistikk.

- Helse Midt-Norge innfører nytt regionalt logistikk- og økonomisystem, derfor er det besluttet å sentralisere utskriften av fakturaer. Når vi nå utvider vår tjenesteportefølje hos EVRY til å omfatte Multikanal, vil vi forenkle og forbedre fakturaflyten fra Helse Midt-Norge til kommuner og andre samarbeidspartnere. Vi forventer at dette vil gi gevinst både for Helse Midt-Norge og for våre samarbeidspartnere, og ser frem til det videre samarbeidet med EVRY, sier tjenesteansvarlig Ingunn Flægstad Pettersen i Hemit.

Johan E. Nygaard er Vice President, Information Logistics hos EVRY. Han er glad for at samarbeidet mellom EVRY og Hemit nå vil gi enda større fordeler for kunden. – Digitaliseringen av offentlig sektor gir ikke bare besparelser for kunden, men også for samfunnet. Hemit er en kunde som hele tiden stiller krav og forventer gevinst fra våre leveranser, da er det selvsagt tilfredsstillende når de velger å utvide samarbeidet slik at vi kan tilby enda bedre og mer lønnsomme tjenester, sier han.

Kontakter

Anne Vandbakk
Kommunikasjonsdirektør EVRY Norge

+47 95206545
anne.vandbakk@evry.com

Om EVRY

EVRY er ett av de ledende IT-tjeneste- og programvareselskap i Norden, med mer enn 10 000 kunder i privat og offentlig sektor. Over fem millioner mennesker i Norden bruker daglig løsninger levert av EVRY. Gjennom en sterk lokal tilstedeværelse med dyp teknologisk og forretningsmessig innsikt er EVRY en pådriver i kundenes innovasjon og fornyelse. EVRY hadde i 2017 en omsetning på NOK 12,6 milliarder og 8 800 ansatte i ni land. Hovedkontoret ligger på Fornebu utenfor Oslo, og selskapet er notert på Oslo Børs. www.evry.com

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn