noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

EVRY inngår app-avtale med tre banker

30 juni 2016

(Oslo. 30 juni 2016) EVRY har inngått avtaler med Sparebanken Vest, Sparebanken Møre og Sparebanken Sør rundt et nytt "app i app"-konsept beregnet på lag, foreninger og småbedrifter. Avtalene strekker seg over en periode på tre år.

EVRY har utviklet app-plattformen SPING som gjør at virksomheter, frivillige organisasjoner, lag og foreninger enkelt kan tilby sine tjenester i appen og motta betalinger via mobiltelefonen. For å ta i bruk SPING, må bedriften, laget eller foreningen ha et organisasjonsnummer og en bedriftskonto i banken. Sparebanken Vest, Sparebanken Møre og Sparebanken Sør er de første bankene som nå vil tilby løsningen direkte til sine kunder. 

– Dette har vært etterspurt og det er svært gledelig at våre over 7000 lag- og foreningskunder nå kan tilby en betalingsapp til sine brukere. Vi går mot et stadig mer kontantløst samfunn og da er det viktig at vi som bank i denne utviklingen også kan tilby brukervennlige digitale alternativ til denne kundegruppen. SPING adresserer umiddelbart utfordringene som våre lag og foreninger møter idag på sine arrangement når stadig færre har kontanter på seg og tradisjonelle kortterminaler i mange tilfeller blir for tungvint, sier administrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest. 

– Vi er blitt vant til å gå uten kontanter på oss, og alle som har tatt imot penger på stevner, til lotterier eller stått i en pølsekiosk, vet hvor mye plunder og heft det er med vekslemynt og utregning. SPING åpner en helt ny og enklere verden for organisasjonene og medlemmene deres. Vi gleder oss til å tilby dette til våre kunder, sier administrerende direktør Geir Bergskaug i Sparebanken Sør.

– Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra kunder som har deltatt som piloter. Nå gleder vi oss over å kunne tilby SPING til også resten av våre vel 3500 lag- og foreningskunder, som alle gjør en fantastisk jobb for å skape trivsel for innbyggerne i fylket vårt. Gjennom SPING kan vi bidra til å øke inntektsgrunnlaget til disse aktørene, noe som igjen vil føre til økt aktivitet og attraktivitet, sier administrerende direktør i Sparebanken Møre, Olav Arne Fiskerstrand.

– EVRYs filosofi er å utvikle nye tjenester sammen bankene og deres kunder. SPING er et perfekt verktøy for økt kundelojalitet, bedre service og mersalg. Vi er glade for at Sparebanken Vest, Sparebanken Møre og Sparebanken Sør nå ønsker å tilby tjenesten til sine kunder og gleder oss til å se resultatet av satsingen. Denne siste innovasjonen viser at vi lytter til markedet og er en fullservice-leverandør på IKT til bank og finansmarkedet, sier Helge Moan, Vice President for Channels i EVRY Financial Services.

I tillegg til slike løsninger for «in app»-betalinger, leverer EVRY allerede mobile betalingsløsninger for nordiske banker, blant annet gjennom kontaktløs betaling basert på NFC- og HCE-teknologi (Near Field Communication og Host Card Emulation), der et virtuelt bankkort i telefonen og betalingsterminalen kommuniserer ved hjelp av radiosignaler. 

Kontaktpersoner
Helge Moan, VP Channels, Financial Services, EVRY, tlf. +47 950 22 982
Viola Hellström, VP Communications, Financial Services, EVRY, tlf. + 46 73 708 1727
Lars Ove Breivik, informasjonssjef i Sparebanken Vest, tlf. +47 415 06 999
Magne Birkenes, banksjef IT-utvikling i Sparebanken Sør, tlf. 98 28 16 05
Tone Skotheim Gjerdsbakk, Informasjonssjef i Sparebanken Møre, tlf.990 44 346


Om Sparebanken Vest

Sparebanken Vest er den tredje største norskeide banken og har 260 000 personkunder og 10 500 bedriftskunder. Banken har 160 milliarder i forvaltningskapital og har vært børsnotert siden 1995. Sparebanken Vest har 43 kontorer i fylkene Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane.

Om Sparebanken Sør
Sparebanken Sør er landets femte største norskeide sparebank med hovedkontor i Kristiansand. Banken har til sammen 36 kontorer fordelt på Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark. Sparebanken Sør har mer enn 100 milliarder i forvaltningskapital og sysselsetter ca. 450 årsverk.

Om Sparebanken Møre
Sparebanken Møre er den største banken i Møre og Romsdal, med en forvaltningskapital på over 60 milliarder kroner, ca. 390 ansatte og 30 kontor i 24 kommuner. Banken har over mange år bygget opp et stort kompetansemiljø innen både person- og næringslivsmarkedet, samt  aksje-, rente- og valutamarkedet. I tillegg til å være en fullservicebank, er Sparebanken Møre også en betydelig bidragsyter til lokalsamfunnet.

Om EVRY
EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle fremtidens informasjonssamfunn, og på denne måten skaper selskapet daglig verdier til det beste for kundenes virksomhet og samfunnet. EVRY kombinerer høy bransje- og teknologikompetanse med lokale leveransemodeller og internasjonal slagkraft.

EVRY har om lag 10 000 ansatte, og selskapet jobber målrettet for å bevise at nordiske kunder betjenes best av de som kjenner nordiske virksomheter fra innsiden. EVRY har en årlig omsetning på nærmere 13 milliarder kroner. Selskapet er notert på Oslo Børs med hovedkontor i Oslo og med betydelig virksomhet både i det norske og svenske markedet.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn