noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

mCASH og EVRY lanserer KID-fri fakturabetaling på mobilen

31 mai 2016

SpareBank 1s mCASH og EVRY står bak en ny tjeneste der bankkunder kan betale regninger direkte via mobilen, uten å måtte taste inn KID eller kontonummer. Tjenesten møter bankkundenes økte krav til brukervennlighet og vil gi fakturautstedere store kostnadsreduksjoner.

Med appen mCASH kan man nå enkelt og trygt utføre KID-fri betaling av fakturaer med mobilen, uten å måtte logge inn i en nett- eller mobilbank.

EVRY håndterer et stort antall fakturaer på vegne av sine kunder. Alle fakturautstedere som bruker EVRY til fakturadistribusjon kan nå inngå en avtale om mobil betaling av regninger. Disse vil da få en QR-kode på sine fysiske fakturaer, som enkelt kan skannes og bli tilgjengelig digitalt i mCASH. Betalingsdetaljene er da ferdig utfylt og brukeren velger kun kontoen som skal belastes, og godkjenner. Når dette er gjort én gang, vil brukeren automatisk få fakturaer fra utstederen i mCASH, og fysiske fakturaer kan droppes.

Digital betaling gir kostnadsreduksjoner og miljøgevinst

– EVRY er opptatt av å utvikle samfunnsnyttige tjenester og å være en drivkraft for å skape digitale fortrinn for våre kunder. Dette er en brukervennlig innovasjon som i tillegg til en bedre bankopplevelse gir økt effektivisering og betydelige kostnadsreduksjoner. Årlig håndterer vi cirka 60 millioner fakturaer på vegne av våre kunder, som nå fortløpende digitaliseres. Miljøeffekten ved å digitalisere alle disse fysiske forsendelsene tilsvarer CO2-utslipp fra 23 000 flygninger mellom Oslo og Trondheim, sier Wiljar Nesse, konserndirektør for Financial Services i EVRY. 

– Det å møte kundene i digitale flater er en selvfølge i 2016 og fakturabetaling i mCASH er et nytt skritt på veien mot enkel og heldigital regningsbetaling. Vi forventer at dette vil være en attraktiv kanal for fakturaformidling fremover. Løsningen gir enklere betaling, raskere oppgjør, bedre kontantstrøm og billigere distribusjon til det som er blitt forbrukernes foretrukne kanal. Sammen med mCASH er EVRY først ute med å tilby denne muligheten til våre kunder, sier Johan Nygaard, direktør for Information Logistics i EVRY.

Tjenesten er utviklet av mCASH i samarbeid med EVRY. Løsningen baserer seg på EVRYs Multikanaltjeneste som tilbyr fakturautstedere et «fakturahotell» der fakturaene lagres og gjøres tilgjengelig for mottakere i ulike kanaler. Dokumentproduksjonen utføres automatisert av EVRY basert på fakturadata fra oppdragsgiverne. Fakturaene legges i en designmal, men kan tilpasses med markedsbudskap og produseres i ulike formater, f. eks tilpasset for mobiltelefoner. SpareBank1 Kredittkort er en av fakturautstederne som er først ute med å ta i bruk tjenesten.

– Omtrent 50 prosent av alle fakturaer betales fortsatt på papir. Vi har gjort undersøkelser som viser at forbrukerne vil ha enklere måter å betale på, og det ville vi gjøre noe med. Rett og slett fordi det gjør regningsbetaling enklere for kunden. På fakturaene vil det være en QR-kode som man skanner med mCASH, og ved et par tastetrykk er fakturaen betalt. No KIDDING, rett og slett, sier Elisabeth Haug, adm. dir i mCASH (SpareBank 1 Mobilbetaling AS).

Kontaktpersoner:
Wiljar Nesse, EVP Financial Services, EVRY, tlf. +47 934 48 116

Viola Hellström, VP Communications, Financial Services, EVRY, tlf. + 46 73 708 1727

Johan Nygaard, VP Information Logistics, EVRY, tlf. +47 90582735

Elisabeth Haug, administrerende direktør i Sparebank1 Mobilbetaling AS, 
tlf. + 47 911 82 544

Om SpareBank 1
SpareBank 1-alliansen består av 16 selvstendige sparebanker, som samarbeider om felles plattform og merkevare. SpareBank 1 er Norges nest største finansgruppering - målt i forvaltningskapital.
SpareBank 1 Mobilbetaling AS ble etablert i 2015 og er direkte eid av de 16 allianse-bankene.

Om EVRY
EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle fremtidens informasjonssamfunn, og på denne måten skaper selskapet daglig verdier til det beste for kundenes virksomhet og samfunnet.
EVRY kombinerer høy bransje- og teknologikompetanse med lokale leveransemodeller og internasjonal slagkraft. EVRY har om lag 9 000 ansatte, og selskapet jobber målrettet for å bevise at nordiske kunder betjenes best av de som kjenner nordiske virksomheter fra innsiden. EVRY har en årlig omsetning på nærmere 13 milliarder kroner.


Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn