noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Det Digitale Vest-Agder velger EVRY

09 mai 2016

Det Digitale Vest-Agder (DDV) har valgt EVRY som totalleverandør av virksomhetssystemet UNIT 4 Business World samt valgt å oppgradere sak- og arkivsystemet Ephorte. Med avtalen blir EVRY en strategisk samarbeidspartner for DDVs digitaliseringsarbeid fremover.

DDV består av de ni kommunene Mandal, Lindesnes, Marnardal, Audnedal, Åseral, Flekkefjord, Farsund, Kvinesdal, Hægebostad. Kommunene har erfaring fra både VISMA og UNIT 4 Business World og begge systemer ble vurdert i prosessen. EVRY ble valgt etter en samlet vurdering av kvalitet og kostnadseffektivitet samt evne til å bistå kommunene med fremtidige digitaliseringsbehov med grunnlag i ekte partnerskap.

«Den teknologiske utviklingen går fort, og norske kommuner må være aktive, kompetente og kritiske pådrivere. For oss i DDV er det viktig å legge til rette for så vel næringsutvikling som utvikling av nye og digitale innbyggertjenester. Digitalisering driver nye muligheter og vi ønsker en langsiktig partner som kan bidra til at vi realiserer disse. EVRY bør ha den kompetansen som er nødvendig innenfor så vel teknologi som bransjekunnskap, hvilket vi mener er essensielt for å bidra til at vi når våre digitaliseringsmål», sier Torbjørn Dybdahl, Daglig leder DDV Strategi.

EVRY er landets største leverandør av virksomhetssystem til norske kommuner. Selskapet ser tydelige tegn til fornyelse gjennom digitalisering og modernisering i sektoren.

«Digitalisering og digital innovasjon står på agendaen hos mange norske kommuner. Innbyggerne blir stadig mer digitale og kommunene utforsker så vel utvikling av nye tjenester som forbedring og automatisering av eksisterende prosesser. Fundamentalt for digital innovasjon er imidlertid gode kjernesystemer som er pålitelige, solide og godt tilpasset norske kommuners samfunnsoppgaver – som UNIT4 Business World og Ephorte. Nå ser vi frem til å levere disse system som vil forenkle og effektivisere kommunenes hverdag», sier Kolbjørn Haarr, konserndirektør i EVRY.

Kontakter

Anne Vandbakk
Kommunikasjonsdirektør EVRY Norge

+47 95206545
anne.vandbakk@evry.com

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn